بهداشت محیط بیمارستان

وبلاگ تخصصی بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

 

وب سایت تخصصی بهداشت محیط بیمارستان
  
www.hospital-health.com
 
 همکاران و دوستان محترم بهداشت محیط 
با توجه به مشکلات موجود در دانلود اسلاید ها و فایل های دیگر  به استحضار میرساند به دلیل اینکه فضا های اینترنتی که جهت مقالات برای وبلاگ گرفته مربوط به سایت های دیگر بوده و بعد از 6 ماه یا یک سال دانلود دیگر امکان پذیر نخواهد بود . لذا به جهت نیاز همکاران بهداشتی به اطلاعات  بیمارستانی و مراکز درمانی حدود 2 ماه است که به همین منظور  وب سایت بهداشت محیط بیمارستان طراحی کردیده  و مقالات قبلی و جدید مجددا  آپلود گردیده است . خوانندگان محترم جهت دسترسی به سایت از طریق آدرس ذیل میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند . در پناه حق 
www.hospital-health.com


 

 

بهداشت پرتوها

خانم مهندس طیبه سپاهی

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان خاتم الانبیا (ص) مشهد

 انواع مواد رادیواکتیو:
۱- طبیعی
۲- مصنوعی
رادیو اکتیو طبیعی به آن دسته از مواد اطلاق می شود که در طبیعت موجود هستند و عدد اتمی آنها از یک تا ۹۲ می تواند باشد . ولی رادیواکتیو های مصنوعی گروهی هستند که ساخته شده دست انسان بوده و با تغییرات ایجاد شده در یک ماده بوجود می آیند . به این گروه رادیوایزوتوپ هم گفته میشود .

نیمه عمر مواد رادیو اکتیو:

1-    نيمه عمر فيزيکي: مدت زماني است که نيمي از ماده راديو اکتيو فروپاشيده يا استحاله شود.هر چه نيمه عمر کوتاهتر باشد خطر آن کمتر است و حفاظت از آن راحت تر مي باشد.

2-    نيمه عمر بيولوژيکي: مدت زماني است که نيمي از ماده راديو اکتيو از طريق بيولوژيک دفع، تعريق و ... از بدن خارج شود.

3-    نيمه عمر مؤثر : هنگامي که ماده راديواکتيو وارد بدن مي شود هم نيمه عمر فيزيکي هم بيولوژيک وجود دارد لذا در اينگونه مواد از نيمه عمر مؤثر استفاده مي شود.اين نيمه عمر در بحث کنترل و حفاظت مورد استفاده قرار دارد و عبارتست از زماني که نيمي از ماده راديو اکتيو از راه فيزيکي و بيولوژيکي از بدن دفع گرديده و يا از بين برود.

انواع پرتوگيري:

1-    پرتوگيري بالقوه: پرتوگيري که در شرايط عادي انتظار آن نمي رود ولي ممکن است در اثر وقوع سانحه در منبع  و يا پيامد وقايع محتمل نظير نقص فني تجهيزات يا اشتباه انساني رخ دهد.

2-    پرتوگيري پزشکي: پرتو گيري بيمار بواسطه تشخيص يا درمان در پزشکي و دندانپزشکي  و همچنين پرتوگيري افرادي که داوطلب مراقبت يا پرستاري از بيمار هستند ( به استثناي کارکنان ) و يا پرتوگيري افرادي که داوطلب شرکت در برنامه تحقيقاتي پزشکي مي باشد.

3-    پرتوگيري شغلي: مربوط به پرتوگيري کارکنان مي باشد.

4-    پرتوگيري طبيعي: پرتوگيري ناشي از منابع طبيعي مي باشد.

5-    پرتوگيري عادي: پرتوگيري قابل انتظار در شرايط عادي کاربا منابع يا تأسيسات ،با در نظرگرفتن پرتو گيريهاي ناشي از سوانح جزئي قابل کنترل.

۶- پرتوگيري مردم: پرتوگيري افراد جامعه ناشي از فعاليت پرتوي و منابع مجاز . پرتوگيري مردم شامل پرتوگيري شغلي ، پزشکي و يا زمينه طبيعي محيط نمي باشد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 1391/01/04ساعت 7:21 توسط اردشیرصادقی| |

 

مديريت نگهداشت بيمارستانها

مهندس جعفر هنرمند

مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 1 -مقدمه

همانطور كه مي دانيم ارزيابي اوليه هزينه هاي احداث بيمارستانها بر اساس هر تخت صورت مي پذيرد . در حال حاضر اين هزينه براي هر تخت حدود چهل ميليون تومان مي باشد و بر اين مبلغ بطور متوسط حدود ده تا پانزده ميليون تومان سهم تجهيزات پزشكي افزوده مي شود كه با گذشت زمان و افزايش نرخ تورم و تعديل قيمتها، هزينه فوق افزايش مي يابد و چنانچه ساختمان مورد نظر بيمارستان آموزشي باشد حدود 5 تا 12 درصد به هزينه هاي طراحي و ساخت نيز اضافه مي شود.

با توجه به هزينه هاي سنگين احداث بيمارستان، دو موضوع اهميت قابل توجهي پيدا مي كند:

1-برنامه ريزي و مطالعات دقيق زير بنايي در تهيه طرح كه در حوصله اين مقاله نمي باشد.

2-تعمير و نگهداري صحيح و اصولي در طول دوره بهره برداري طرح به منظور حفظ سرمايه هاي ملي

با توجه به توضيحات فوق موضوعي كه ساختمانهاي بيمارستاني را از ساير ابنيه متمايز مي سازد، تاسيسات مكانيكي و برقي آن مي باشد، كه از دو ديدگاه آن را منحصر به فرد مي سازد.

الف-حدود 60 تا 75 درصد كل هزينه ساخت يك بيمارستان متناسب با سطح ارائه خدمات آن به تاسيسات برقي و مكانيكي و تجهيزات پزشكي اختصاص پيدا مي نمايد

ب-علاوه بر تامين گرما و برودت متناسب با فصول سال به منظور آسايش بيماران و پرسنل، ايجاد محيطي ايمن و پاك و عاري از هر نوع آلودگي براي حفظ سلامتي جامعه، درگروي عملكرد صحيح تاسيسات مي باشد. به عنوان مثال مواردي چون ايجاد فشارهاي مثبت و منفي و صفر در فضاهاي تمييز و كثيف، گردش وسيركولاسيون هوا بين بخش ها.

كيفيت فيلترها و آزمايشات مربوط به كميت و كيفيت انتقال ميكروبها و پيشگيري از انتشار آلودگي از طريق مكانيزمهاي تهويه مطبوع و نظاير آن مطرح است كه وظيفه خطير تاسيسات بيمارستانها را بيش از پيش مشخص مي سازد.

 2-مديريت نگهداشت بيمارستانها:

با توجه ضرورت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و واگذاري مسئوليت خطير آن به عهده نظام بهداشت و درمان بر هيچ صاحب نظري پوشيده نيست كه اين مهم فقط از طريق ارائه خدمات مطلوب و هماهنگ زير مجموعه هاي متنوع اين نظام ميسر مي شود يكي از اين زير مجموعه ها ساختمانها و تاسيسات عظيم بكار گرفته شده مي باشد كه به عنوان پايگاه اصلي ارائه خدمات مورد نظر مطرح مي باشد لذا با عنايت به ضرورت و ماهيت تخصصي آن در اين مختصر ضرورت تعمير ؛ نگهداري و حفظ بيمارستانها مورد تاكيد واقع شده است .

صاحب نظران علم مديريت از مديريت تعاريف گوناگوني ارائه كرده اند كه هر يك با توجه به سوابق علمي و تجربي خود در تعاريف ارائه داده شده نكات خاصي را از ديدگاه هاي متفاوت مورد تاكيد و توجه قرارداده اند . در يكي از اين تعاريف مديريت عبارت است از فرآيندي براي حل مسائل مربوط به تامين هدف هاي اساسي سازمان به نحو مطلوب از طريق استفاده مؤثر و كار آمد از منابع كمياب در يك محيط در حال تغيير.

آنچه مسلم است در تمام تعريف هاي مديريت به طور صريح و ضمني روي حصول هدف و يا هدف هاي معين تاكيد شده است و يكي از مهمترين اقدامات مديريت تلاش در جهت حصول هدف هاي سازماني است كه در اين سازمان افرادي براي دست يافتن به هدفي مشترك با هم فعاليت مي كنند . بديهي است تامين رضايت خاطر ارباب رجوع و جامعه، حفظ بقاء و رشد سازماني، حفظ سرمايه هاي ملي، صرفه جويي در منابع مادي و انساني از مسائل و نكات مهمي است كه در راه رسيدن به هدف مورد توجه واقع مي شوند.

از آنجائيكه نظام سلامت به عنوان يكي از زير نظامهاي اصلي جامعه به دليل پيچيدگي و مسائل خاص خود در معرض بيشترين تحولات مي باشد و در اين ميان با توجه به هزينه بري امر درمان بويژه احداث و نگهداري بيمارستانها لازم است توجه و مديريتي جامع بر آن حاكم باشد. پر واضح است كه به دليل سرمايه گذاري كلان انجام شده براي بيمارستان ها بايستي بازدهي و كارآمدي آن با ارائه خدمات مراقبتي مطلوب و مورد نظر بيماران و همراهان آنها توام باشد. از آنجائيكه در اين بخش اصولي همچون دسترسي به عدالت، رضايت بيماران، رضايت كاركنان و كارآيي منابع، مسئوليتهاي متنوعي را فراروي اين نظام خدمات اجتماعي قرار مي دهد، لذا استقرار مديريتي جامع در يك چنين حوزه اي از الويت دو چندان برخوردار مي گردد كه تحت عنوان مديريت نگهداشت بيمارستانها مطرح مي باشد.

 3 -اهميت تعمير و نگهداري :

با توجه به سرمايه گذاري عظيم در بخش تاسيسات هر بيمارستان اهميت وجود يك سيستم دقيق جهت تعميرات، نگهداري و راهبري مشخص مي باشد. برنامه ريزي دقيق در اين خصوص مي تواند علاوه بر كاهش هزينه ها، عمر مفيد سيستم را نيز افزايش دهد. تجربه نشان مي دهد به دليل عدم دقت و توجه به نگهداري صحيح و عدم تعميرات به موقع سيستم، دستگاه ها قبل از اينكه از طريق اتمام عمر مفيد شان از بين بروند مستهلك گرديده و از رده خارج مي شوند و هزينه هاي سنگيني كه براي جايگزيني زودرس آنها صرف مي شود ضربات جبران ناپذيري به بهر بردار وارد مي نمايد. كه غالباٌ اين هزينه ها در برنامه ريزي و بودجه بندي واحدها منظور شده است. اكنون به اين نكته مهم پي مي بريم كه يكي از قسمتهاي كليدي هر واحد بالاخص بيمارستانها كه موسوم به قلب آن مي باشد بخش تاسيسات است چرا كه با از كار افتادن آن به جرات مي توان گفت كل سيستم از كار افتاده است. بررسيهاي آماري نشان مي دهد گلايه مندي و نارضايتي ارباب رجوع از وضع بيمارستان ها گاهاٌٌ به دليل بروز نارسائي در سيستم تاسيسات بوده است . و در برخي موارد كه اين نارسائي به روزنامه ها و رسانه ها كشيده مي شود، اهميت ويژه اي پيدا مي كند و مجموعه عوامل دست اندر كار متفقاٌ سعي در رفع موانع و نواقص برآمده و در كوتاه ترين زمان ممكن به حل مسئله و مشكل بوجود آمده كمك مي كنند. در اين گونه مواقع، نبوغ ذاتي مديريت ها به كار افتاده و مديريت موضوع را از ابتدا تا انتها شخصاٌ به عهده مي گيرند. برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي عملكرد بصورت اتوماتيك به كمك حل مسئله مي آيد. در اين شرايط وظيفه تاسيسات و ماموريت خطير آن احساس مي شود و براي صحت آن ارزش گذاري مي شود و تا مدتي به همين منوال است و بعد فراموشي كل قضيه و تا بحراني ديگر. اين موارد جزئي بعضا به بحران اجتماعي تبديل مي شوند و مجموعه مديران يك حوزه و يا يك شهر را درگير معركه مي نمايد كه با كمي دقت، توجه و برنامه ريزي قبلي قابل پيشگيري هستند.

نتايج بررسيهاي دوره اي كارشناسان حوزه مديريت فني از واحدهاي تحت نظارت مبين اين نكته مي باشد كه در اغلب مواقع يك دستگاه با اهميت و يا يك قسمت از امكانات به دليل فقدان يك قطعه ناچيز و كم بها نسبت به كل آن سيستم از كار افتاده است و طبيعي است كه نقصان موضوع در سيستم باعث بروز نارضايتي ارباب رجوع و يا بروز ناهنجاري در كل سيستم تاسيسات مي شود. با كمي پيشروي و تعمق به دو نكته اساسي پي خواهيم برد.

1-عدم اطلاع رساني و شفاف سازي موضوع به لحاظ اهميت و معايب و مزاياي ناشي از عدم اقدام به موقع براي مسئولين ارشد واحدها توسط عوامل دست اندر كار نگهداري

2-علي رغم اطلاع رساني، به دليل عدم بروز ناهنجاري و يا ملموس نبودن موضوع، هزينه ها در بخشهاي ديگري كه ضروري تر به نظر رسيده اند صرف مي شود.

نتيجه اين بي توجهي علاوه بر ايجاد حاشيه امنيتي براي سلب مسئوليت گروه نگهدارنده باعث كم رنگ شدن تاثير نظارت بر عملكرد نگهدارنده مي شود


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 1389/06/22ساعت 18:45 توسط اردشیرصادقی| |

 

 

Guidelines for Protecting the Safety and Health of Health Care Workers

NIOSH Publication No. 88-119

 

رهنمودهايي براي حفظ بهداشت و ايمني كاركنان بهداشتي- درماني

 

مترجم : امير كاظميان - كارشناس بهداشت محيط بيمارستان رازي

شهرستان تربت حیدریه

 

      مقدمه

    توسعه برنامه هاي بهداشت و امنيت بيمارستان

    رهنمودهاي پيشنهادي براي كنترل مخاطرات ايمني در بيمارستانها

   رهنمودهاي پيشنهادي براي كنترل مخاطرات بيماريهاي عفوني در بيمارستانها

    رهنمودهاي پيشنهادي براي كنترل مخاطرات بهداشتي غيرعفوني در بيمارستانها

    دفع مواد زائد خطرناك

    فهرست راهنماي اطلاعات بهداشت و ايمني شغلي براي بيمارستانها

    پيوست ها

 

مقدمه :

كاركنان بهداشتي- درماني با هزاران خطر بالقوه بهداشتي و ايمني روبرو هستند. در مقايسه با كل نيروي كار خصوصي (غيرنظامي)، كاركنان بيمارستان درصد بيشتري از ادعاي خسارت كاركنان را براي آسيب هاي اسكلتي- عضلاني، بيماريهاي عفوني و انگلي، درماتيت، هپاتيت، اختلالات رواني، بيماريهاي چشم، آنفلوآنزا و هپاتيت هاي سمّي دارند.

اين سند شامل رهنمودهايي براي كاهش بروز آسيب و بيماري در ميان كاركنان بهداشتي- درماني است. اگرچه بيشتر اين اطلاعات از مطالعات انجام شده در بيمارستانها بدست مي آمدند، ولي اينها مي تواند براي كاركنان بهداشتي- درماني در ساير اماكن مثل كلينيك هاي سرپايي، آسايشگاههاي سالمندان و معلولين، مراكز درماني حاد، مطب پزشكان و دندانپزشكان،‌ بانك هاي خون و اقامتگاههاي خصوصي كاربرد داشته باشد.

كاركناني كه خدمات پزشكي اضطراري در خارج از مراكز بهداشتي- درماني ارائه مي دهند به دليل طبيعت منحصر به فرد كارشان مخاطب داده نشده اند، اما تكنسين هاي پزشكي و ساير افرادي كه گاهي در درمان پزشكي اضطراري (كمكهاي اوليه) نقش دارند ممكن است از اين رهنمود بهره مند شوند.

بيمارستانها توسط انواع زيادي از آژانس ها و سازمانهاي محلي، ايالتي و فدرال در كارهايشان كنترل و راهنمايي مي شوند. در نتيجه حتي مجموعه اي از  قوانين بهداشتي و ايمني بر همه جوانب كار بيمارستان يا ارائه مراقبت بهداشتي دلالت دارد. رهنمودهاي بهداشت و ايمني در اين سند از منابع زيادي مثل مؤسسه ملي بهداشت و امنيت شغلي (NIOSH)، مركز كنترل بيماريها (CDC)، اداره بهداشت و امنيت شغلي (OSHA)، كميسيون مشترك براي اعتبارنامه سازمانهاي بهداشتي- درماني، انجمن ملي حفاظت از حريق و آژانس حفاظت محيط آمريكا تهيه شدند.

اين سند هفت بخش دارد. بخش 1 مروري كلي بر مخاطرات بيمارستان است و بخش 2 شامل روشهايي براي توسعه برنامه هاي بهداشت و امنيت بيمارستان است. اين بخشها به نحوي ساماندهي مي شوند كه استفاده كننده مي تواند يك توالي و پيشرفت منطقي از شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات را دنبال كند. بخش 3 بر مخاطرات ايمني از قبيل حريق، مواد قابل اشتعال و انفجار، الكتريسيته و تهاجم تمركز دارد. بخش 4 خوانندگان را به رهنمودهاي CDC براي محافظت كاركنان از بيماريهاي عفوني برگزيده شامل سندرم نقص ايمني اكتسابي (ايدز) ارجاع مي دهد. رهنمودهاي اجرايي CDC در قسمت ضمائم تجديد چاپ مي شوند. بخش 5 حاوي بحث هاي مخاطرات بهداشتي عوامل غيرعفوني شامل عوامل شيميايي، گرد وغبار، عوامل فيزيكي، عوامل جهش زا و سرطانزا، حساسيتهاي پوستي و استرس است. بخش 6 حاوي رئوس مطالب روشهاي دفع مواد زائد خطرناك و بخش 7 شامل فهرست راهنماي آژانس هاي بهداشت و امنيت شغلي و سازمانهاي مرجع است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1389/04/16ساعت 10:29 توسط اردشیرصادقی| |

 

چگونه از fit  بودن وسایل حفاظت شنوایی

کارگران اطمینان حاصل کنیم؟

آقای مهندس نازی اقدم

کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانه صفا طوس فریمان

یکی از محورهای اصلی برنامه های حفاظت شنوایی (HCP )، آموزش کارگران است. آموزش کارگران در برنامه های حفاظت شنوایی شامل موارد متعددی می شود که یکی از آنها آموزش نحوه بررسی "جاگذاری صحیح گوشی" یا fitting آن است. در حالیکه مهمترین و اولین روش کنترل صدا در محیط کار استفاده از روش های فنی و مهندسی است ولی با این وجود به دلایل مختلف در همه محیط های کاری پرسروصدا امکان استفاده از این روش ها وجود نداشته و یا مدت زیادی برای استقرار آن وقت لازم است. شاید به همین دلیل است که کاهش شنوایی ناشی از صوت همچنان در زمره بیماری های شایع شغلی به شمار می رود. در این میان، وسایل حفاظت شنوایی به عنوان مهمترین راهکار پیشگیرانه موقت از اثرات سوء صدا بر سیستم شنوایی محسوب می شود. برای اینکه وسایل حفاظت شنوایی در پیشگیری از کاهش شنوایی ناشی از صوت موثر واقع شوند لازم است:

 1.قدرت حفاظت متناسب با شدت صدای محیط کار داشته باشند

2. کارگران در استفاده از آنها احساس راحتی کنند

3. متناسب با شرایط محیطی ( دما، رطوبت ومیزان گرد و غبار) باشند

4. در تمام ساعات مواجهه استفاده شوند

5.فرسوده و خراب نباشند و بالاخره اینکه:

6. با روش صحیح جاگذاری شده و کاملا fit  باشند.

یکی از این موارد مهم ، fit بودن وسیله پس از جاگذاری است.سوال این است که چگونه کارگر اطمینان حاصل کند که وسیله حفاظتی جاگذاری شده کاملا fit می باشد. برای بررسی این موضوع چندین روش پیشنهاد شده است:

 - اثرانسدادی (Occlusion Effect ): بهترین تست ارزیابی Fit بودن تمام انواع وسایل حفاظت شنوایی، توجه و شنیدن به اثر انسدادی (OE ) می باشد. منظور از اثر انسدادی، بم شدن، مبهم تر شدن، توخالی شدن و دارای رزونانس شدن صدای انسان به دنبال مسدود شدن کانال گوش می باشد. به عنوان یک اصل در ایرپلاگ های اسفنجی ، هرچه وسیله حفاظت شنوایی Fit ترباشد، OE کمتروقدرت حفاظت بیشتر خواهد بود. در واقع OE باید موجود باشد ولی خیلی زیاد و محسوس نباشد.

روش بررسی به این صورت است که کارگربعد از قرار دادن وسیله حفاظت شنوایی، با صدای بلند از1 تا 5 شمرده و به تغییرات صدا توجه کند. هر چه ایرپلاگ اسفنجی عمقی تر و یا ایرماف دارای کاپ بزرگتری باشد OE کمتر و قدرت حفاظت بیشتر خواهد بود. بر عکس در ایرپلاگ های Pre-molded و Ear canal cap هر چه OE بیشتر باشد به معنای fit بودن بیشتر است. یعنی اگر خوب fit باشدصدای کارگردر حین صحبت کردن حالت رزونانس و بم خواهد داشت درست مثل اینکه درون یک بشکه یا طبل صحبت می کند.

- روش دیگربرای بررسی Fit بودن ایرپلاگ ها این است که ابتدا باید کارگر یک ایرپلاگ را در یک گوش قرار داده وسپس با صدای بلند حرف بزند. اگرایرپلاگ خوب fit باشد صدای شنیده شده در گوش مسدود قوی ترخواهد بود. اگرچنین نباشد باید ایرپلاگ refit یا resize شود. وقتی ایرپلاگ قرار داده شده در گوش دیگرهم fit باشد، شدت صدای شنیده شده از صحبت کردن بلند باید در هر گوش یکسان و مثل این باشد که صدا از مرکزسرصادر می شود.

- یک روش دیگربرای امتحان کردن fitting ایرپلاگ این است که کارگر بعد از جاگذاری هردوایرپلاگ، در محیط دارای صوت ممتد قرارگرفته و دستها را به صورت فنجانی محکم روی دو گوش قرار داده و سپس چند بار برداشته و دوباره قرار داده شود. اگرایرپلاگ ها fit باشند نباید تفاوت چشمگیری بین شدت صوت شنیده شده در دوحالت وجود داشته باشد.

- یک راه ساده تر ولی نامطمئن تر برای بررسی fit بودن ایرپلاگ های اسفنجی، توجه به نحوه قرارگیری قسمت انتهای ایرپلاگ نسبت به تراگوس (زبانه گوش) است. زمانی قرار گیری ایرپلاگ اسفنجی صحیح است که انتهای ایرپلاگ تقریبا همسطح یا کمی داخل تر نسبت به تراگوس باشد. از آنجاییکه ابعاد تراگوس نسبت به کانال گوش در افراد مختلف متفاوت است، این روش خالی از خطا نمی باشد.

- روش دیگربررسی fit بودن ایرپلاگ های اسفنجی این است که یک دقیقه بعد از جا گذاری آن را درآورده و به آن به دقت نگاه کرد. اگر خوب fit باشد نباید روی آن هیچگونه شیار یا چروک باشد و حداقل باید نصف آن فشرده باشد.این روش اصطلاحا plug reading نام دارد.

- روشی دیگر در بررسی fit بودن ایرپلاگ های سه پره (triple flange ) این است که بزرگترین پره باید کاملا همسطح با سوراخ ورودی کانال گوش باشد. همچنین یک معیار خوب دیگر جهت قرارگرفتن مناسب ایرپلاگ های pre-molded ایجاد یک احساس بسته شدن در گوش و نیز وجود مقاومت در هنگام بیرون آوردن آن می باشد.(مانند کشیدن در لاستیکی از سر یک بطری شیشه ای).

نوشته شده در یکشنبه 1389/03/30ساعت 8:30 توسط اردشیرصادقی| |

 

 Clean Room (اتاق پاك)

نویسنده: دينا زيادلو

ماهنامه تخصصي مهندسي پزشکي

اتاق پاك

به محلي اطلاق مي‌شود كه عاري از هرگونه آلودگي ذره‌اي يا باكتريايي و ميكروبي باشد. قدمت مديريت طراحي و ساخت اتاق‌هاي پاك در آمريكا و اروپا به 100 سال پيش جهت كنترل عفونت در بيمارستان‌ها بازمي‌گردد و اكنون اساس و نياز صنايع توليدي و كارخانه‌هاي صنعتي پيشرفته است. اين اتاق‌ها در صنايع مختلف الكترونيك، كامپيوتر، ابزار دقيق، داروسازي، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي كاربرد بسياري داشته و ساخت اين فضاها در سال‌هاي اخير روند چشمگيري در كشورهاي پيشرفته داشته است.


در جدول (1) مواردي از كاربردهاي اتاق پاك آورده شده است.
جدول (1)
در ابتداي امر اين‌گونه مشاهده مي‌شود كه اتاق پاك به دو دسته تقسيم شده است، گروهي كه در جهت ايجاد محدوده‌اي عاري از هرگونه ذرات گردوغبار معلق در هوا حتي در حد ميكرون طراحي مي‌شود كه باعث بهبود عملكرد پروسه تولي محصول و افزايش عمر مفيد آن و جلوگيري از آسيب قطعات مي‌شود و گروه ديگر اين اتاق‌ها كه در جهت حذف ذرات ميكروارگانيسم‌ها و بسيار ريزي كه امكان رشد و شيوع داشته و قابليت ايجاد عفونت در انسان مي‌شود، كه اين نمونه در بيمارستان‌ها جهت جلوگيري از شيوع بيماري، كنترل عفونت و به حداقل رساندن آلودگي زخم‌ها طراحي مي‌شود.


اتاق پاك يا Clean Room يعني چه؟


اتاق‌هاي پاك بر اساس نياز طرحي مي‌شود و آنچه روشن است اتاق‌هاي پاك محلي است كه تميز و پاكيزه و عاري از هرگونه گردوغبار و ميكروب باشد، و طبق استاندارد 209E اينگونه تعريف مي‌گردد:
«اتاقي كه بتواند ذرات معلق در محيط را كنترل نموده و داراي يك يا چند ناحيه پاك باشد.»
طبق استاندارد ISO 146044-1 كه از مهم‌ترين استانداردهاي ISO است، داريم:
«اتاقي كه غلظت پارتيك‌ها در هواي محيط را كنترل نمايد و به گونه‌اي طراحي شود كه مي‌نيمم ورود، توليد و حفظ ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و پارامترهايي نظير دما، فشار و رطوبت كاملاً تحت كنترل باشند.»


طبقه‌بندي اتاق پاك
اتاق پاك بر اساس ميزان پاكسازي هوا طبقه‌بندي مي‌شود. طبق استاندارد 209 تعداد پارتيكل‌ها معادل يا بزرگ‌تر از 5/0 ميلي‌متر در هر فوت به مكعب هوا اندازه‌گيري شده و به عنوان مرجع براي طبقه‌بندي اتاق پاك به كار مي‌رود.
در جدول زير شكل ساده‌اي از طبقه‌بندي اتاق‌هاي پاك طبق استاندارد (Federal-standard 2091) براي حداكثر تعداد ذرات مجاز در فوت مكعب 5/0 ميلي‌متر را داريم.
جدول (2)
جدول (2) نسخه قديمي از استاندارد فدرال است و نسخه جديدتر آن Standard 209E است كه در سال 1992 تعريف شده و از ISO 14644-1 تبعيت مي‌كند و طبق سيستم متريك به صورت جدول (3) زير تعريف شده است:
جدول (3)
مقادير جدول (3) طبق ISO بر اساس فرمول زير محاسبه مي‌شود:
فرمول
Cn ماكزيمم غلظت ذرات موجود در هوا (Particles/m2)
كه معادل يا بزرگ‌تر از اندازه ذره مورد نظر D است، N شماره طبقه‌بندي در استاندارد ISO است، D سايز ذره برحسب mm بوده و 0.1 ثابت معادله است.
معادله فوق جهت انتخاب كلاس اتاق پاك از سوي Federal Standard ارائه شده است و مرجع را 5/0 ميكرومتر در نظر گرفته‌ است. مقدار غلظت ذرات موجود در هوا كه محدوده Clean Room را تعريف مي‌كند وابسته به تكثير و ايجاد تعداد ذراتي است كه در اتاق به‌صورت فعال ايجاد مي‌گردد. اگر اتاق خالي باشد، مقدار ذرات كمترند و كيفيت منبع توليد هوا و بازده آن به كيفيت فيلتر برمي‌گردد، در صورتي كه در اتاق تجهيزات فعال باشد، غلظت ذرات بيشتر مي‌شود كه البته بيشترين درصد ايجاد ذرات زماني رخ مي‌دهد كه اتاق كاملاً از تجهيزات فعال و پرسنل اشباع شود. بنابراين يكي از طبقه‌بندي‌هاي اتاق پاك بر اساس توليد ذرات طبق شرايط زير صورت مي‌گيرد:
- اتاق ساخته شده (as built): شرايطي كه ساختن اتاق به طور كامل پايان يافته و تجهيزات در آن نصب شده‌اند، ولي هنوز وسايل و پرسنل در آن حضور ندارد،
- اتاق آماده به كار (atrest): ساخت اتاق پاك كامل شده، تجهيزات نصب شده‌ و در حال كار است ولي پرسنل در محيط حضور ندارند،
- اتاق در حالت كاري (operational): شرايطي كه ساخت اتاق و نصب تجهيزات كامل شده و فعالند و پرسنل نيز در اتاق مشغول به فعاليت هستند:
استانداردهاي لازم براي اتاق‌هاي پاك بستگي به كاري دارد كه قرار است در آن صورت گيرد و نيز حداكثر تميزي مورد نياز براي توليد محصول مد نظر قرار مي‌گيرد. نمودار (1) محدودة غلظت را بر اساس كلاس‌بندي ISO نشان داده است.
در جدول (4) كلاس‌بندي‌هاي اتاق پاك براي صنايع مختلف آورده شده است.

 

 

 

انواع محيط‌هاي پاك
محيط‌هاي پاك را بر اساس جريان هوا مي‌توان به چهار گروه تقسيم‌بندي نمود كه بر اساس روش تهويه متفاوتند:
1) اتاق‌هاي پاك با جريان غيرمستقيم هوا: در اين حالت تهويه اتاق بر اساس ونتيلاسيون و جريان هواي تربولانسي فلويي غيرمستقيم از نقاط مختلف اتاق صورت مي‌گيرد و هواي تميز فيلتر شده با هواي اتاق مخلوط شده و سپس از دريچه‌هاي خروج در پايين ديوارها به خارج منتقل مي‌شوند و معمولاً گردش هوا (Air Change) برابر با 20 بار در ساعت است و در شركت‌ها و فروشگاه‌ها معمولاً از اين نوع استفاده مي‌شود.
2) اتاق پاك با جريان مستقيم هوا: اين نوع جريان‌سازي هوا با فلوي لامينار شناخته مي‌شود، در اين حالت هواي پاكيزه از طريق فيلترهاي Hepa كه در قسمت وسيعي از سقف نصب شده وارد اتاق مي‌شود، اين هوا به طور مستقيم از بالا به پايين هواي اتاق را جاروب مي‌كند و گردش هواي زيادي در اين حالت خواهيم داشت و چون تمام حجم اتاق را دربرمي‌گيرد و آلودگي را از طريق اگزاست‌ها خارج مي‌كند، بنابراين فضاي اتاق پاك به حداكثر تميزي و پاكي مي‌رسد و معمولاً براي اتاق‌هاي پاك باكلاس 1، 10 و 100 به كار مي‌رود. شكل (2) اتاق با جريان مستقيم هوا.
در اتاق پاك با جريان مستقيم غلظت پارتيكل‌هاي موجود در هوا كاهش مي‌يابد و سرعت جريان هوا بين m/s 3/0 تا 0.45  (ft/nun90-60) است، اين اندازه سرعت هوا باعث جابه‌جا كردن ذرات بزرگ قبل از اينكه روي سطوح بنشيند مي‌شود.
لازم به ذكر است در جريان‌هاي توربولانسي سيستم تهويه بر اساس تركيب‌ كردن و رقيق‌سازي هواي محيط عمل مي‌كند، در حالت تئوري در يك اتاق خالي ذرات مي‌تواند از طريق اگزاست با سرعتي بسيار كمتر از مقدار ذكر شده جابه‌جا شود، جريان هواي جهت‌دار را به جريان گردابي تبديل مي‌كند و باعث گردش هوا مي‌شود. حركت افراد نيز مي‌تواند باعث اين تغيير در چرخش هوا گردد. جريان هواي مستقيم بر اساس سرعت هوا ايجاد مي‌شود و براي چرخش هواي آن در هر ساعت مناسب‌تر است. حجم اتاق در نظر گرفته شود. حجم هواساز در اتاق‌هايي با جريان هواي مستقيم 10 تا 100 بار بزرگ‌تر از هواسازي غيرمستقيم است. بنابراين هزينه راه‌اندازي آن نيز بسيار بالاست.
- نوع جريان هوا در اتاق پاك با جريان مستقيم: الف- عمودي ب- افقي
در حالت عمودي جريان هوا به صورت ديوار به ديوار است و در نوع افقي طبقه به طبقه است. شكل (3) نوعي از اتاق پاك با جريان مستقيم عمودي را نشان مي‌دهد. هوا از مخزني با فيلترهاي با كيفيت بالا كه در سقف تعبيه شده (Hepa) عبور داده مي‌شود و سپس از طريق شبكه‌هايي كه در كف يا گوشه‌هاي ديوار اتاق است خارج مي‌شود. هواي خروجي سيركوله شده با هواي پاك موجود در مسير تركيب شده و دوباره از طريق فيلترهاي موجود در سقف اتاق وارد اتاق مي‌گردد.
اكثر اتاق‌هاي پاك با جريان مستقيم به صورت جريان هواي عمودي ساخته مي‌شود و با اين جريان هوا ذرات معلق به سمت پايين جاروب مي‌شود. در شكل (4) اتاق پاك با جريان مستقيم افقي را مي‌بينيم، اين نوع اتاق پاك به خاطر كمتر بودن نسبت مساحت ديوار اتاق به كف اتاق كم‌هزينه‌تر است و در عين حال به علت لوپ خوبي كه با فيلترها ايجاد مي‌شود و خروج آلودگي از اگزوزفن‌ها نوعي موفق در سازه اتاق پاك است.

3) اتاق‌هاي پاك با فلوي تركيبي: همان‌گونه كه در شكل (5) نشان داده شده است اين نوع اتاق‌ها مانند حالت غيرمستقيم هوا را ونتيله مي‌كند. با اين تفاوت كه قسمتي كه امكان شيوع آلودگي داريم با طرحي هواساز از نوع جريان مستقيم آن منطقه را پاكسازي مي‌نماييم. مثلاً در اتاق عمل در بالاي تخت جراحي مي‌توان هواساز جريان مستقيم تعبيه نمود و بقيه اتاق از نوع جريان غيرمستقيم باشد. اين اتاق‌ها مقرون به صرفه هستند و در كنترل عفونت مؤثر هستند.
4) اتاق ايزوله يا محيط با مناطق تميز كوچك: اين نوع Clean Room براي ايجاد بالاترين سطح حفاظت در برابر شيوع ميكروب و در جاهايي كه با مواد شيميايي و باكتريايي خطرناك سروكار دارند به كار مي‌رود، در شكل (6) اتاق ايزوله با هواساز مستقيم را نشان مي‌دهد كه قسمتي از اتاق با سيستم تهويه با جريان‌هاي تربولانت و غيرمستقيم باشد. در اين اتاق‌ها پرسنل در نهايت حفاظت را به كار مي‌برند و حتي هرگونه ورود و خروج اشياء در بسته‌بندي‌هاي سيليكوني روي ريل‌هاي مخصوص صورت مي‌گيرد تا از سرايت ميكروب‌ها جلوگيري شود.


تقسيم‌بندي اتاق‌هاي پاك بر اساس فشار جريان هوا:


1) اتاق پاك با فشار مثبت (Positive Pressure)
در اتاق پاك با فشار مثبت هوا از طريق دريچه‌هاي نصب شده در سقف مرتبط با هواساز از فيلترهاي هپيا يا اولپا (Hepa/ ULPA) (Ultra Low Particle Air) عبور كرده و وارد اتاق مي‌شود و سپس از طريق دريچه‌هاي تعبيه شده از ديوار يا كف اتاق خارج مي‌شود. در اين سيستم‌ها از سيستم فن- فيلتر FFUS (Filter Fun Units) در هواساز مي‌توان استفاده كرد. اتاق پاك با فشار منفي (Negative Pressure)
براي اطمينان از اينكه هواي آلوده از محيط بيرون وارد اتاق پاك نشود يا ممانعت از خروج آلودگي به بيرون، از اين نوع اتاق استفاده مي‌شود. هواي فيلتر شده از دريچه‌هاي موجود پر ديوار اتاق وارد شده و از طريق فيلتر هپايي كه در سقف اتاق نصب است، خارج مي‌شود و اين نوع از اتاق‌ را در محل‌هايي كه با مواد خطرناك، ويروس‌ها و باكتري‌ها سروكار دارند، استفاده مي‌كنند.
كلاس‌بندي Clean Room طبق ISO:
0.5 35/1 352/10 3520/00 35200/1000 352000/10000 352000/100000
0.1 1000/30 10000/346 100000/3450 100000/34500/ 345000 345000
FED STD 209 1 10 100 1000 10000 100000
ISO clas 3 Class 4 Class 6 Class 6 Class 7 Class 8

كلاس 1: 500 تا 600 بار چرخش هوا در ساعت (98% پوشش)
فيلتر ULPA 99.9995% در 12 ميكرون
سيستم گريد سقف Gel/flesh در بالاي ديوارها
استفاده از پيش‌فيلترهاي هپا در خروجي هواساز.
كلاس 10:
540 تا 600 بار چرخش هوا در ساعت (90%-85 پوشش)
فيلترهاي 99.999% در 0.3 ميكرون
شبكه‌ها و ديوارها درزگيري شوند و ديوارها بدون زاويه باشند.
كلاس 100:
400 تا 480 بار چرخش هوا در ساعت (60% تا 80 پوشش)
فيلتر هپاي 99.99%
استفاده از مواد مرغوب در بالاي ديوارها و طراحي پايين ديوار شيب‌دار بدون زاويه به صورتي كه مسير هوا روي آن قابل برگشت باشد و امكان ايجاد آلودگي بين درز نداشته باشد.
گريد سقفي بدون درز
كلاس 1000
120 تا 150 بار چرخش هوا در ساعت (40 تا 50% پوشش)
فيلتر هپا 99.99%
گريد سقفي بدون درز
بالاي ديوار از مواد مرغوب و با كيفيت و پايين ديوار شيب‌دار و بدون زاويه باشد.
كلاس 1000:
45 تا 60 درصد چرخش هوا در ساعت (20%-10 پوشش).
فيلتر هپا 99.97% يا 99.99%.
شيب‌دار بودن پايين ديوارها.
كلاس 100000:
20 تا 30 بار چرخش هوا در ساعت (5% پوشش).
فيلتر هپا 95% (95% هپا+فيلتر ASHRAE)
دراينجا نياز به گرم‌كننده نيز خواهيم داشت.
نكته مهم در مورد فيلترها اين است كه در هر 300 فوت مكعب اتاق پاك 90 درصد پوشش (38 هپا) براي كلاس 100 در مد كاري اتاق 60% پوشش (23 هپا) در حالت نيمه فعال اتاق و 40 درصد (15 هپا) در حالت (A BUILT)- اتاق بدون وجود تجهيزات و پرسنل- داريم و مي‌توان آن را به كلاس 1000 يا 10000 نيز تعميم داد.
قاب فلترها بايد از جنس آلومينيوم باشند و صداي توليدي آنها كمتر از 65 DBa و ماكزيمم 2.4 AMPS, Load باشد. در قسمت سطوح و ديوارها بايد از متريالي استفاده شود كه توليد ذرات گردوغبار نكند و به راحتي قابل دسترسي براي شست‌وشو باشند و امكان نشستن گردوغبار روي كركره‌ها، سقف و حتي چراغ‌ها نباشد.
جنس درب‌ها بهتر است از استين لس استيل ساخته شوند، جنس درزگيرها مي‌تواند از پلي وينل، پلي اتيلن، نئوپرن فوم يا سيليكوني باشد، تحمل دماي اتاق تا 78-68 درجه فارنهايت (24-20 درجه سلسيوس) را به صورت نرمال داشته باشد و رطوبت بين 60-30 درصد باشد كه بنابر محل طراحي متغير مي‌گردد.

فنآوري اتاق پاك
فرآيند ساخت اتاق‌هاي پاك بايد در همه مراحلشان مدنظر گرفته شود، چرا كه ايجاد محيطي عاري از ميكروب چه براي توليد قطعه يا محصولي با كيفيت باشد، چه براي ايجاد محيطي پاك جهت اعمال جراحي در اتاق عمل يا اتاق ايزوله بعد از اعمال جراحي منجر به بازدهي و افزايش كيفيت عملكرد خواهد شد.
بنابراين بايد اتاق پاك مطابق با استانداردها بوده و نظارت كامل بر طراحي، نقشه، ساختار، مواد به كار برده شده، تست عملكرد اتاق و مقايسه با طراحي، پايداري شرايط ايجاد شده در اتاق ضروري است. همچنين بايد مقررات مربوط به رفت و آمد در اتاق‌هاي پاك، نوع پوشش اشخاص به لحاظ لباس، دستكش، ماسك، روكفشي و ... نظافت اتاق پاك و تجهيزات مستقر در آن كاملاً رعايت گردد تا اتاق پك Clean Room قابل تأييد و مقبولي ايجاد شود.

مراجع:
1- An Introduction the Design of clean and containments Areas.
2- Modular Clean Rooms
3- Lifestudies.com
4- Filtration technology Inc.
5- Gvid lines for Environmental Infection Control in Health-care facilities
6- www.CleanRoom.com
7- www.servicor.com
8- www.cleanroomeng.com
9- www.pbsc.co.uk
10- www.asd-online.com/erg/cleanroom.htm
11- www.cgstock.com
12- www.en.wikipedia.org/wiki/clean-Room-design

 

نمودار (1): محدوده غلظت هوا بر اساس ISO
جدول (1): موارد كاربرد اتاق‌هاي پاك
جدول (2): نسخه قديمي استاندارد فدرال
جدول (3): استاندارد ISO 14644-1 طبق سيستم متريك
جدول (4): كلاس‌بندي اتاق پاك در صنايع
جدول (5): كلاس‌بندي Clean room طبق استاندارد ISO
شكل (1): اتاق با جريان غيرمستقيم هوا
شكل (2): اتاق با جريان عبوري و مستقيم هوا
شكل (3): اتاق پاك با جريان مستقيم عمودي
شكل (4): اتاق پاك با جريان هواي مستقيم افقي
شكل (5): اتاق پاك با فلوي تركيبي
شكل (6): اتاق پاك ايزوله
شكل (7): اتاق پاك با نمايش كانال‌كشي‌ها و اگزوز خروجي فشار مثبت
شكل (8): اتاق پاك با فشار منفي

 


نوشته شده در جمعه 1389/02/10ساعت 12:38 توسط اردشیرصادقی| |

 

استانداردهای اتاق های ایزوله

محمد مجدي کارشناس بهداشت محيط بيمارستان 22 بهمن

چهارمين جلسه کارشناسان بهداشت محيط بيمارستانهاي مشهد در سال 88

مرکز بهداشت استان خراسان رضوي

 

تعریف ایزولاسیون:اتخاذ خط مشی های عملی برای جلوگیری ازانتقال عفونت دربیمارستان،براساس راههای انتقال عفونت

هدف: پیشگیری ازانتقال میکروارگانیسم ها ازبیمارعفونی یاکلونیزه به سایربیماران،عیادت کنندگان وپرسنل پزشکی

فرایندجداسازی بیماران گران ووقت گیراست لذابایددرمواقع ضروری انجام شود.ازطرف دیگرعدم جداسازی بیماری که به بیماری واگیر مبتلا است

می تواند منجربه مرگ ومیر وایجاد بیماری دردیگران شودوگاهی باعث همه گیری،طولانی شدن مدت اقامت دربیمارستان وافزایش هزینه هاگردد.

 طبقه بندی اتاق های ایزوله: Classification of isolation rooms    

     اتاق ایزوله فشاراستاندارد:      Standard pressure room                                           

اتاق های ایزوله فشاراستانداردجهت بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون تماسی یا قطره ای دارند کاربرددارد.

یک اتاق استاندارد با شرایط تهویه نرمال، مناسب است.

اجزاء توصیه شده:                                                                      

1-یک سینک شستشوی دست درداخل اتاق

2-یک حمام متصل به اتاق ایزوله

3-یک درب اتوماتیک

اجزاء اختیاری:

- تابلویی با عنوان ”اتاق ایزوله استاندارد“

اتاق های ایزوله فشار منفی :
اتاق های فشار منفی برای بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون (هسته قطرات هوابرد) دارند کاربرد دارد.هدف ازجابه جایی بیماران به اتاق های فشار منفی کاهش انتقال بیماریهایی است که از طریق هوا منتقل می شود.

اتاق های ایزوله فشارمنفی ازطریق برقراری یک جریان هوا به سمت داخل اتاق باعث حفظ محیط اطراف از آلودگی هاوپاتوژنهای آن می شود.

 معمول ترین کاربردآن برای اتاق های  توبرکلوزیس می باشد با توجه به اینکه میزان سرایت بیماری سل بسیار بالاست بنابراین جهت حفظ سلامت پرسنل وبیماران دیگر وجود این اتاق ها ضروری می باشد.

 میزان تعویض هوا در اتاق های سل را 12-6 بار در ساعت توصیه می کند.

توصیه می شوداتاق ایزوله سل به یک پیش اتاق مجهز شود زیرا اثرات بازبودن درب هاورفت وآمدها را می تواند بعنوان یک مانع بین اتاق وراهروها محدود نماید.

هوای خروجی معمولا قبل از اگزاست شدن به خارج اتاق ابتدا از طریق یک فیلتر هپا عبور می کند به حدی که نهایتا برای طبیعت بی خطر می گردد.

  ممکن است باعث افزایش ) تولید UVGI  (Ultraviolet Germicidal Irradiation پرتوهای جرمیساید که ازطریق لامپ های ماوراء بنفش   راندمان فیلترهای هپا شونداماجایگزین آن نیستندزیرا تاثیرآن برروی جریان هوامحدود می باشد.

اجزاءتوصیه شده:

1-حفظ اختلاف فشارمنفی اتاق نسبت به پیش اتاق وهوای محیط . برای هر اتاق یک سیستم اگزاست مجزا اختصاص داده می شود ومقدارهوای خروجی ازهوای ورودی بیشتراست. کانال های خروجی هوا بایستی مستقل ازسیستم هوای خروجی عمومی ساختمان باشد.

2-زمانی که فیلترهای هوای ورودی یا خروجی بیشترین افت فشار را ایجادمی کنند میزان تعویض هوا بیشتر یا برابر 12 باردرساعت یا 145 لیتردرثانیه به ازای هربیمار باشد.

3-جهت جلوگیری ازچرخش مجددهوای اگزاست بداخل بایستی کانال اگزاست مستقیما به بیرون هدایت شود.

۴- جهت خروج هوای اگزاست کانال های اگزاست درارتفاع پایین وحدود 150 میلی متر بالاترازکف ساخته شود.

۵- اگزاست درنقطه ای از سیستم داکت مستقر شود که کانال رادرسراسر طول ساختمان تحت فشار منفی هوا حفظ نماید.  

۶- فن کانال های هوای ورودی مستقل از سیستم هوا ساز عمومی باشد.

۷- طراحی سیستم های هواسازواگزاستی که در آینده یک سیستم پایدارداشته باشیم.

8-طراحی هواسازی که 100 درصد هوای تازه تأمین نماید.

9-نصب یک آلارم صدادرمحل جهت تشخیص نقص فنی فن

۱۰- اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن اتاق بوسیله هواباپوشش مناسب سقف،سفت بودن درب هاوپنجرها

۱۱- ساخت یک حمام وتوالت متصل به اتاق ایزوله

۱۲- نصب یک سینک دستشویی درداخل اتاق

13- احداث یک اتاق تنظیم فشارهوا یا پیش اتاق برای هراتاق ایزوله با فشار هوای کمتر ازفشارمحیط اطراف.اختلاف فشاربین اتاق ها نباید کمتر از 15پاسکال باشد.

self-closing14- مسیرجلووعقب رفتن درب بستگی به فشارهوای اتاق داردنصب یک درب اتوماتیک

15-مشخص نمودن محل اتاق ایزوله فشارمنفی با نصب تابلو

16-زمانی که کانال های اگزاست بطورمشترک با اتاق های ایزوله دیگر استفاده می شود واین امر اجتناب نا پذیراست ،درانتهای کانال ها فیلتر هپا نصب می شود. (high efficiency)بعنوان یک پیش فیلتر جهت محافظت فیلتر هپا نصب می شود یک فیلتر کیسه ای با تأثیربالا 

 17-زمانی که کانال های هوای ورودی بطورمشترک با اتاق های ایزوله دیگر استفاده می شود واین امر اجتناب نا پذیراست ،درانتهای کانال ها فیلتر هپا نصب می شود.یک فیلتر کیسه ای با تأثیربالا(  (high efficiencyبعنوان یک پیش فیلتر جهت محافظت فیلتر هپا نصب می شود.

 یکی از تسهیلات مراقبت های بهداشتی استفاده ازاتاق های با فشارمثبت هوا می باشد

فشارهوایی که محدودمی شودبه ایزوله کردن بیمارانی که به طورشدیدی دارای نقص ایمنی

می باشند مثل بیمارانی که عمل پیوند انجام داده اند وبیماران آنکولوژی

اتاق های ایزوله فشار مثبت ازطریق حفظ وبرقراری یک جریان هوا به بیرون اتاق باعث

محافظت بیماران از آلودگی ها وپاتوژن هایی که ممکن است به طرق مختلف وارد شوندمی گردد.

هدف کاهش ریسک انتقال عفونت به بیماران حساس (مستعد)از طریق هوا می باشد.

    معمول ترین کاربرد امروزه آن دراتاق های ایدز    واتاق بیمارانی است که انواع دیگری از نقص ایمنی را دارندمانندبیمارانی که پیشگیری از ورودهرپاتوژنی به بدن آنها شامل حتی قارچ هاوباکتری های معمول که ممکن است برای سلامتی افراددیگرجامعه بی خطر باشنداهمیت دارد.

معیارهای طراحی اتاق های HIV

مشابه اتاق های سل میباشد.هوای ورودی یا هوای چرخش مجدددراتاق های ایدز معمولااز فیلترهپا وسیستم  ( یووی جی آی)  عبور می کندوبعضی اوقات تلفیقی ازهردواستفاده می شودبیماری که خودازطریق ایزولاسیون فشار مثبت محافظت می شود درصورتی که مبتلابه عفونتی باشدکه ازطریق هواقابل انتشاراست وباعث عفونت دردیگران می شود ایجاد مشکل می کند.(مثل بیمارپیوندکلیه ای که مبتلابه آبله مرغان می باشد)  

 اجزاءتوصیه شده:

حفظ فشارمثبت دراتاق به نحوی که مقدارهوایی که ازطریق سیستم اگزاست جابجامی شودکمترازهوایی باشدکه وارداتاق می شود.

زمانی که فیلترهای هوای ورودی یا خروجی بیشترین افت فشار را ایجادمی کنند میزان تعویض هوا بیشتر یا برابر 12 باردرساعت یا 145 لیتردرثانیه به ازای هربیمار باشد.

ورودی اتاق های فشار مثبت ممکن است بطور مشترک از سیستم هواسازعمومی تأمین شود

نصب یک فیاترهپای انتهایی روی مدخل هوای ورودی

نصب یک آلارم صوتی درمحل جهت تشخیص نقص فنی فن

اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن اتاق بوسیله هواباپوشش مناسب سقف،سفت بودن درب هاوپنجره ها

ساخت یک حمام وتوالت متصل به اتاق ایزوله

نصب یک سینک دستشویی درداخل اتاق

نصب یک درب اتوماتیک مسیرجلووعقب رفتن درب بستگی به فشارهوای اتاق دارد.

تهیه تابلوی اتاق ایزوله فشار مثبت

اجزای انتخابی(اختیاری):

ساختن اتاقک تنظیم فشار هوا پیش اتاق ایزوله .جهت جلوگیری از ورودآلودگی ها از طریق هوای محیط اطراف بایستی فشار هوای داخل پیش اتاق بیشترازفشارهوای اطراف باشد. برقراری فشارمنفی درپیش اتاق نسبت به فشارهوای محیط اطراف زمانی است که بخواهیم از انتشار عفونت هایی (مثل توبرکلوزیس یا آبله مرغان)ازطریق یک بیماردارای نقص ایمنی عفونی(بستری شده در اتاق ایزوله فشار مثبت) جلوگیری کنیم.راه دیگر انکه بیمارعفونی را به یک محیط محافظت شده دریک اتاق منفی منتقل نماییم.

درحال حاضر سیستم دوگانه نیز وجودداردکه می توان با کنترل آن بعنوان اتاق فشار مثبت یا فشارمنفی ازآن استفاده نمود.

این شکل طراحی اصلی کنترل فشار اتاق های ایزوله را نشان می دهدواین سیستم شامل یک پیش اتاق که  اتاق ایزوله رااز راهرو جدا می کند، می باشد.  هواوارداتاق ایزوله می شودواز اتاق ایزوله وپیش اتاق خارج می گردد.               

برای یک اتاق فشارمثبت ،هوا ازطریق اتاق ایزوله به پیش اتاق واز آنجامقداری توسط کانال اگزاست ومقداری به راهرو جریان پیدا خواهد کرد.دریک اتاق با فشارمنفی ،هوا از پیش اتاق به سمت اتاق ایزوله حرکت می کند.فشاراتاق ازطریق تنظیم دامپرهای ورودی وخروجی اصلی ازطریق مبدل فشار قرارگرفته در داخل اتاق ایزوله کنترل می شود.

این بدان معنی نیست که تنها طرح ممکن می باشد بلکه پیکربندی های ورودی وخروجی، کانال کشی،دامپرهاوسیستم کنترل گوناگونی جهت برقراری فشار وجوددارد.  

منابع:

http://www.expresshealthcaremgmt.com -   1

http://www.engr.psu.edu/AE/iec/abc/control/isolation.asp -  2

۳- پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی(دکترحسین اصل سلیمانی)-

 

 

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه 1388/08/25ساعت 18:7 توسط اردشیرصادقی| |

 

دستورالعمل اقدامات بهداشتي  در بيمارستان هاي بستري كننده


بيماران مشكوك به التو ر به منظور پيشگيري از انتقال بيماري

 

گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت آذربایجان شرقی

مقدمه :

 عليرغم پيشرفت هاي چشمگيري كه د رابطه با مسائل بهداشتي در دهه هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه بويژه در كشور ما، متاسفانه هنوز هم مسئله  بيماريهاي عفوني  نظير بيماريهاي روده اي و از جمله التور بطور كامل حل نشده است.

نقش عوامل محيطي نظير آب و فاضلاب ، مواد زائد جامد ، مواد غذايي  ، مسكن و ..... در اين مورد انكار ناپذير مي باشد. تامين آب سالم و كافي براي عموم مردم ، وجود شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب ، دفع بهداشتي مواد زائد جامد ، رعايت بهداشت مواد غذايي در مراحل مختلف تهيه ، نگهداري ، توليد ، توزيع و مصرف ،  رعايت بهداشت محيط و ارتقاي آگاهي ، نگرش و عملكرد عموم مردم نسبت به رعايت مسائل بهداشتي از مواردي است كه اگر تحقق يابد تا حد زيادي زمينه بروز و شيوع چنين بيماريهايي از بين خواهد رفت . لكن خواه ناخواه امروزه سيستم بهداشت و درمان كشور ما با چنين معضلي روبرو بوده و براي كنترل آن بايستي آمادگي لازم در واحدهاي بهداشتي و درماني ايجاد شود .

از آنجاكه بيمارستانها از واحد هاي درماني مورد استفاده جهت درمان بيماران التور مي باشند ، رعايت و  اجراي اقدامات بهداشتي لازم جهت كنترل شيوع بيماري در محل بستري شدن آنها و نيز در جامعه از اهميت فراواني برخوردار است . كه عدم اجراي كليه مفاد آن مي تواند سلامتي كليه كاركنان بيمارستان ، بيماران بستري و مراجعين و در نهايت مردم   جامعه را به خطر اندازد .

دستورالعمل ذيل برگرفته از  بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت و در جهت اطلاع و اجرا در سطح بيمارستان ها در مواقع لازم تهيه شده است . اميد است ضمن انتخاب نيروي انساني لازم و آموزش هاي مناسب و تهيه امكانات مورد نياز در صورت ضرورت بتوان بر اساس دستورالعمل اقدامات مقتضي را انجام داد . 

دستورالعمل اقدامات بهداشتي در بيمارستانهاي بستري كننده بيماران مشكوك به التور

1- البسه بيماران مشكوك به التور :

قرار دادن البسه بيمار در يك كيسه متقالي يا كرباسي و ضد عفوني آنها در يك بشكه دويست ليتري محتوي مقدار كافي محلول 5 در هزار هالاميد بمدت يك ساعت

2- گند زدايي مستراحها، مدفوع و استفراغ  با شير آهك 20% و يا محلول كرئولين با غلظت 5%  و با استفاده از سمپاش ها و يا آب پاش هاي معمولي:

براي تهيه 60 ليتر كرئولين 5 درصد بايستي 10 ليتر كرئولين 30% با 50 ليتر آب مخلوط نمائيم.  و يا از فرمول  K/C× L= P  استفاده كنيم كه در آن L مقدار محلول 5% برحسب ليتر ، P درصد كرئولين موجود، C  غلظت مورد نياز كه در اينجا 5% مي باشد و K  مقدار كرئولين موجود بر حسب ليتر مي باشند.

3- گندزدايي اطاقها و راهروهاي بيمارستان بطور مرتب با محلول 5 در هزار هالاميد

4- ايجاد حوضچه ضدعفوني كفش در محل ورود به بخش و پركردن آن با محلول غليظ پركلرين و يا قراردادن گوني چتايي آغشته به پركلرين غليظ به تعداد مناسب بطوريكه افراد وارد شده بناچار چند قدم روي آنها حركت نمايند.

5- اقدامات مربوط به آشپزخانه:

الف –  شستشو و ضد عفوني جداگانه ظروف بيماران در محلولppm   100-50  پركلرين

ب –  سوزاندن پس مانده غذاي بيماران در زباله سوز و يا گند زدايي آنها با كرئولين 5% و يا شير آهك 20% و دفن آنها.

ج- عدم استفاده از مصرف ميوه و سبزيجات خام در حد امكان و يا سالمسازي كامل آنها قبل از استفاده.

د – رعايت موازين بهداشتي در تهيه ، انبار و پخت و پز مواد غذايي.

هـ- نصب توري سيمي بر روي كليه درب ها و پنجره هاي باز شونده و جلو گيري از ريخت و پاش مواد غذايي در داخل آشپزخانه بمنظور جلوگيري از رشد و تكثير حشرات و جوندگان و طعمه گذاري و سمپاشي در صورت نياز.

و – عدم نگهداري غذاي روزانه براي استفاده در روز بعد

 ز - جلوگيري از ورود بيماران به محوطه آشپزخانه .

ح – جلوگيري از ورود گربه به آشپزخانه .

ط – وجود كارت معاينه پزشكي براي كليه كادر آشپزخانه و مسئولين سرو غذا .

6- دفع زباله در محوطه بيمارستان :

زباله هاي عفوني و غير عفوني را بر اساس دستورالعمل هاي موجود تفكيك نموده ، زباله هاي عفوني را در صورت وجود و فعال بودن زباله سوز بيمارستان سوزانده و در غير اينصورت بطور جداگانه به ماشينهاي ويژه اي كه صرفا به اين منظور اختصاص يافته اند ، تحويل گردد.

7- آب آشاميدني بيمارستان :

درصورت تامين آب اشاميدني بيمارستان از شبكه شهري و وجود كلر باقيمانده در حد استاندارد ( 8/0-2/0 پي پي ام ) نيازي به گندزدايي آب آشاميدني نيست و در غير اينصورت بايستي آب آشاميدني گندزدايي شده و كلر باقيمانده در حد مطلوب وجود داشته باشد.

8- ضد عفوني اتومبيلها و آمبولانس ها:

ضد عفوني اتومبيلهائيكه براي حمل بيماران مشكوك و يا انتقال زباله بكار ميروند با استفاده از محلول 5 در هزار هالاميد بطوريكه تما م قسمتهاي داخلي ، درب و دستگيره اتومبيل با محلول آغشتگي پيدا كند. 

9- تدفين اجساد :

الف – مسدود نمودن كليه منافذ جسد با پنبه.

ب – قرار دادن جسد به مدت 10 دقيقه در محلول غليظ پركلرين ( 100 گرم پركلرين 60% در يك متر مكعب آب)

ج – غسل دادن با آب كلر دار

د- پيچيد ن جسد در كفن آغشته به محلول پركلرين يا محلول 2% فنل يا كروزول

هـ – حمل جسد به آمبولانس مخصوص

توجه :

از تحويل جنازه بيمار فوت شده قبل از ضد عفوني ، غسل و كفن طبق دستورالعمل فوق به اطرافيان متوفي، جدا خودداري گردد.

غسال بايد بمنظور جلوگيري از آلودگي خود و محيط كليه نكات بهداشتي زير را رعايت نمايد :

* داشتن لباس كار نايلوني مخصوص ، دستكش پلاستيكي و چكمه لاستيكي و ماسك

* ضد عفوني لباس هاي كار با محلول پركلرين غليظ ( 100 گرم پركلرين 60% در يك متر مكعب آب ) يا هالاميد 10 در هزار ، پس از اتمام كار

* حمام كردن پس از اتمام غسل با استفاده از آب گرم و صابون

* تعويض كليه لباسهاي كار قبل از خروج از غسالخانه و خودداري از بردن لباس هاي كار به منزل

* مراجعه فوري به پزشك در صورت  احساس هرگونه ناراحتي

* بايد توجه داشت ساختمان غسالخانه طوري باشد كه از ورود مگس به داخل ساختمان جلوگيري بعمل آمده و كف و ديوارهاي آن هر روز با هالاميد 5 درهزار گندزدايي شود.

* فاضلاب غسالخانه پس از ضد عفوني دفع گردد.

نوشته شده در پنجشنبه 1388/08/21ساعت 0:38 توسط اردشیرصادقی| |

 

رفع آلودگي های محيط در مراكز بهداشتي درماني

و بيمارستانها

 

 پاك و تميز نمودن محيط بيمارستان يعني كف زمين ، ديوارها ، سقفها ، شيشه ها ، تختها ، روي كمدها و ساير اثاثيه ، همچنين نظافت توالتها ، حمامها و سينك بايد به طور روزانه توسط پرسنل خدمات صورت گيرد.

كف زمين :

طي دو ساعت پس از پاك كردن زمين ( با ماده گند زدا يا بدون ماده گندزدا ) ميزان آلودگي باكتريال مشابه زمان قبل از پاك كردن خواهد شد . لذا ميزان عفونت تحت تاثير استفاد ه از يك ماده گندزدا قرار نمي گيرد كه به طور معمول مصرف يك ماده دترجنت به تنهايي كافي خواهد بود. فقط در مواردي كه خطر آلودگي با بعضي عوامل بيماري زا وجود دارد بايد از يك ماده گندزدا استفاده شود كه اين امر با نظر مسئول كميته كنترل عفونت يا يك ميكروبيولوژيست صورت مي پذيرد.

پاك كردن زمين بدون استفاده از دترجنت ها :

در محل تهيه غذا و ارائه خدمات به بيماران و نيز اتاق درمان و مراقبت از آنها از جاروهاي دستي نبايد استفاده شود  دراين مورد استفاده از جاروي برقي يا زمين شوي جاذب گرد و غبار روش مناسبي است.

پاك كردن زمين با استفاده از مواد پاك كننده : براي لكه گيري و جرم گيري ا ستفاده از يك ماده دترجنت لازم است . توالتها و ساير نواحي مرطوب بايستي حداقل روزي يك بار با مواد پاك كننده شسته شوند . زمين شوي و لوازم لازم بايد پاك و تميز شده و در جاي مناسب تخليه و خشك شوند . سطلها نيز بايد آبكشي شده و به صورت وارونه نگهداري شوند.

محلولهاي پاك كننده بايد مرتبا تعويض شده و پس از اتمام نظافت روزانه دور ريخته شوند . بهتر است براي پاك كردن كف زمين  با ماده دترجنت از دو سطل استفاده شود. بعد از پاك كردن ، سطوح بايد حتي الامكان خشك باقي بمانند.

پاشيده شدن خون و مواد آلوده بدن در محيط : به دنبال ريخته شدن موادي مانند ادرار يا غذا ، پاك كردن آن محل با آب و يك ماده دترجنت معمولا كافي است ولي اگر ترشحات ،‌حاوي ارگانيسم هاي بالقوه خطرناك باشند بايد از يك ماده گند زدا استفاده كرد. براي پاك كردن ترشحاتي كه  از آلودگي آنها مطمئن هستيم بايد هميشه دستكش يك بار مصرف پوشيد و اگر خطر آلودگي لباس نيز وجود دارد بايستي از آپرون پلاستيكي ( يك بار مصرف )  استفاده گردد . در صورت پاشيده شدن خون ومايعات آلوده به خون در محيط ( به دليل احتمال آلودگي باعوامل بيماري زا منتقله از راه خون مانند HIV  و … )

توصيه مي شود كه :

1-    دستكش و در صورت لزوم ساير محافظ ها پوشيده شود.

2-   خون ومواد آلوده با حوله يك بار مصرف جمع آوري و پاك شود .( حوله يك بار مصرف به دستمال كاغذي و يا ساخته شده از الياف پنبه گفته مي شود كه فقط يك بار مورد استفاده قرار گرفته و سپس همانند ديگر زباله ها از بين مي رود.)

3-      محل مورد نظر با آب و دترجنت  ( صابون ) شسته شود.

4-   با محلول هيپوكلريت سديم ( آب ژاول خانگي ، وايتكس ) گندزدايي شود . اگر سطح آلوده شده صاف باشد از رقت  6% و در صورت داشتن خلل و فرج از رقت   10%  ماده گندزدا استفاده مي شود.

توصيه مي شود در صورت امكان از مواد گنزداي نسل جديد مانند ‌: انواع دزومد يا هالاميد استفاده گردد.

در صورتي كه مقدار زياد خون يا مايعات آلوده به خون در محيط ريخته شده ( بيشتر از  30  سي سي ) يا اگر خون و ساير مايعات ، محتوي شيشه شكسته با اشيا ء نوك تيز باشند بايد :

1-    حوله يك بار مصرف روي آن پهن نمود و موضع را پوشاند .

2-      روي آن محلول هيپوكليريت سديم با رقت  10% ريخت و حداقل  10  دقيقه صبر كرد

3-      با حوله يك بار مصرف آن را جمع كرد.

4-     با آب و صابون محل را پاك و تميز نمود .

5-      با محلول هيپوكلريت سديم ( آب ژاول )  و يا هالاميد ؛ گندزدايي انجام شود.

ديوارها و سقفها :

پاك كردن ديوارها و سقفها بايد در حد كافي صورت گيرد تا خاك و لكه بر روي آنها مشاهده نشود. گندزدايي اين قسمتها مورد نياز نمي باشد مگر در صورت مشاهده آلودگي شناخته شده خون ، ادرار يا مايع آلوده كننده كه بايد پاك شود . درزمان پاك كردن ديوارها سطوح آنها بايد حتي المقدور خشك نگه داشته شود . آسيب ديدن ديوارها و از بين رفتن رنگ و روي آنها باعث مشخص شدن گچ زير آن شده وخون ريخته شده به طور كامل پاك نمي شود و به دنبال مرطوب شدن ، به شدت با باكتري آلودگي پيدا مي نمايد . بنابراين اين گونه ديوارها بايدبه سرعت ترميم شوند.

ساير سطوح :

روي كمدها بايد روزانه با يك محلول دترجنت تازه تهيه شده و دستمال يك بار مصرف پاك شود . در صورت لزوم بايستي ساير اثاثيه نيز به همين روش پاك شوند . قفسه ها و تاقچه ها بايد به طور مرتب با دستمال مرطوب گردگيري و اگر گرد و خاك روي آن تجمع مي يابد لازم است مدت زمان نظافت نزديكتر شود.

حمام:

حمام و سينك بايد حداقل روزي يك بار توسط پرسنل خدمات  شسته شوند . بيماران نيز بايد تشويق شوند تا بعد از هر بار استحمام ، حمام را پاك و تميز كنند . براي پاك كردن به طور روزانه ، استفاده از يك ماده دترجنت كافي است . بعدازاستحمام بيماران عفوني يا قبل از استحمام بيماراني كه زخم باز دارند بايد حمام را گندزدايي نمود كه براي اين كار ازتركيبات كلر دار كه خاصيت خورندگي نداشته باشد (مانند هالاميد ) مي توان استفاده نمود.

نبايد سوراخهاي ورودي سينك يا لوله هاي خروجي فاضلاب آن گندزدايي شوند در سينكهاي مخصوص شستشوي دست نبايد سوراخ آنها با روپوش بسته شود.

توالتها :

سينك يا نشيمن توالت و دستگيره ها بايد حداقل روزي يك بار پاك شوند ، همچنين اگر به وضوح و به صورت قابل روئيت آلوده شوند بايد پاك گردند . براي پاك كردن روزانه بايد از يك محلول دترجنت استفاده كرد . اگر كاسه توالت به وضوح آلوده شود يا بعد از استفاده توسط بيمار مبتلا به عفونت دستگاه گوارش استفاده مي شود قبل از استفاده بايد كاسه توالت با آب آب كشي و خشك نمود. لازم به ذكر است ريختن ماده گندزدا به داخل سوراخ توالت يا فاضلاب خطر عفونت را كم نمي كند.

ظروف و كارد و چنگال :

شستن اين وسايل در ماشين ظرفشويي مركزي و خشك كردن آنها نسبت به شستن آنها در هر يك از بخشها به طور جداگانه ارجحيت دارد ،  در صورت نبود ظرفشويي مركزي كليه ظروف ، كارد وچنگالها طي سه مرحله شسته مي شوند كه اين مرحله عبارتند از : پاك كردن با آب گرم ، شستشو با پاك كننده و آبكشي و پس از آن استفاده از يك گندزدا ( پودر پركلرين يا آب ژاول  ) مناسب خواهد بود.

شرايط  پاك كردن ترشحات عفوني خارج شده از بدن بيمار و پاك كردن محل خواب بيماران عفوني درصورت نبود دستمالهاي يك بار مصرف ، مواد و روشهاي جايگزين عبارتند از :

1-  مي توان از يك برس نايلوني ( كه سريعا خشك شود ) براي پاك كردن حمام استفاده كرد . از زمين شوي پنبه اي جاذب ( تي ) يا برس هاس مويي و كركي نبايد استفاده كرد.

2-   اگر از پارچه چند بار مصرف براي پاك كردن استفاده مي شود بايد پس از انجام كار، شسته ( ترجيحا در ماشين لباس شويي )  و با روشي كه باعث گندزدايي شود و خشك گردد . همچنين براي هر قسمت، پارچه جداگانه مصرف گردد .

3-   برس مخصوص پاك كردن توالت بايد به اندازه كافي آبكشي شده و بعد خوب تكان داده شود تا آب آن تخليه گردد و بعد به صورت خشك نگهداري شو.د . از اسفنج نبايد براي پاك كردن سطوح استفاده كرد.

رفع آلودگي از لوازمي كه مصارف باليني ندارند

لوازم مخصوص تراشيدن مو ، كاسه ها و ظروف پلاستيكي مخصوص شستشو بايد بعد از هر بار مصرف به طور كامل با دترجنت و آب داغ شسته و خشك گردند . ترجيحا اين ظروف بايد به صورت جداگانه و وارونه نگهداري شوند . در واحدهاي پرخطر پس از ترخيص بيمار يا اتمام ايزولاسيون و بهبودي بيمار ، بايد گندزدايي اين لوازم و ظروف توسط حرارت ، مواد گندزداي كلر دار صورت گرفته و بعد براي بيماران ديگر مورد استفاده قرارگيرند . براي بخشهاي عمومي پاك نمودن و خشك كردن آنها ، احتمالا كافي خواهد بود . مي توان از سبدها ي آويزان شده در زير تخت بيمار نيز جهت نگهداري اين وسايل استفاده نمود.

برس ناخن : به جز موارد خاص از مصرف برس ناخن بايستي اجتناب شود.

رختخواب :

بعد از ترخيص بيماران پاك كردن تختخواب ( چهارچوب تخت ) لازم مي باشد.تختخواب بايد در برنامه نظافت بيمارستان قرار گرفته و با يك دترجنت پاك و خشك شود . اگر گندزدايي لازم باشد تركيبات هالاميد مناسب خواهد بود . در اين موارد از ضد عفوني كننده هاي گران قيمت نبايد استفاده كرد.

تشك و بالشها :

بايد داخل روكش (  رويه ) ضد آب قرار گيرند و اگر احتمال آلودگي آنها با مايعات بدن بيمارمي رود در داخل يك رويه ضد آب ديگر نيز قرار گيرند . براي رفع آلودگي روكش ها استفاده از محلول دترجنت و خشك كردن آنها معمولا كافي است.

گندزدايي با محلول  فنول ، نفوذ پذيري روكش اين لوازم را بيشتر مي كند . لذا در صورت امكان از مصرف اين گونه گندزداها بايستي جلوگيري شود.

پرده ها :

پرده ها بايد در صورت وجود آلودگي قابل روئيت شسته شوند و در غير اين صورت هر سه ماه يك بار شسته شوند.

لگن :

براي جلوگيري ازانتقال آلودگي هاي موجود در مدفوع هميشه بايد بعد از جمع آوري و دست زدن به لگن يا بعد از استفاده مجدد از آنها دستها شسته شوند . حتي اگر تميز به نظر مي رسند.ضمنا شستشو و گندزدايي لگن ها بعد از هر بار استفاده در جلوگيري از انتقال عفونت مهم ميباشد .

نوشته شده در سه شنبه 1388/02/22ساعت 17:27 توسط اردشیرصادقی| |

 

نكات كليدي در پايش بهداشت محيط از مؤسسه يا بخش راديولوژي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
 
محمدرضا  وثيقي کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستانها و پرتوها

 

 

نكات كليدي در پايش بهداشت محيط از مؤسسه يا بخش راديولوژي

۱- بررسي مستندات ( پروانه ، مدارك و آزمايشات پرتوكاران  و فيلم بج و دوره هاي آموزشي  ، مجوز كار با اشعه و ... در صورت نياز آمار كاري )

۲- بازديد وضعيت بهداشتي و ساختار محل( آب و فاضلاب ، سطوح ، تهويه، نور ،  سرويس بهداشتي و نحوه جمع آوري پسماندها، آبدارخانه ، انبار، ظروف باريم ، پوشش روي ماسك o ، سالم بودن شيشه ، نظافت عمومي و خروج وسايل اضافي و ... )

۳- بازديد وسايل و تجهيزات ( اطفاء حريق ، حفاظت فردي / اپرون ، تيروئيد و گناد بند در سايز هاي مختلف ، آلارمها و چراغ اخطاري ، علايم و تابلو هاي هشداردهنده و راهنما ، دربند خودكار ،  شرايط پرتودهي ، محل فيلم كنترل ، تلوزيون و ... )

۴- بازديد تاريكخانه  و نمونه فيلم هاي ظاهر شده

۵- بررسي ليست دستگاهها و انطباق با مجوز

۶- دزيمتري و كنترل كيفي دستگاهها

۷- ثبت مستندات ، گزارش و پيگيري 

 

بررسي هاي روتين حفاظتي : ساده اما مؤثر

-           عملكرد كليد هاي جهتي و روشنائي لامپ نوري تيوپ

-           انطباق شعاع نوري با دسته پرتوي ايكس

-           دزيمتري محل هاي حساس با توجه به تغييرات و بررسي نشتي تيوپ

-           وجود و كاربرد وسايل كمكي ، نگهدارنده و حفاظت فردي

-           نصب فيلم بج اختصاصي

-           بررسي پرتوگيري ناخواسته كاركنان و مراجعين

-           خروج وسايل اضافه از اتاق اشعه و محل نگهداري روپوش كاركنان(رختكن )

-           كنترل زمان سنج و بررسي كيفيت و شرايط پرتودهي ( خروجي دستگاه )

-           بررسي شرايط و تجهيزات اسكوپي ، مامو ، P.A. و پانوركس

-           پوزيشن دهي بيماران و استفاده از تكنيك هاي مفيد

-           مشخصات روي تيوپ( كارخانه، سريال و مدل ، KVP  ، مقدار فيلترها

-           وضعيت تاريك خانه ، ثبت گرافي ها و كاربرد فيلم و فولي سبز

 

نوشته شده در شنبه 1388/02/12ساعت 9:51 توسط اردشیرصادقی| |

اهمیت سلامت محیط وکار در بیمارستان

نوشته :  

 دكتر مسعود مصطفايي -  مهندس فريبا ملك احمدي

      مهندس رضا شوشتريان

کارشناسان مرکز سلامت محیط وکار

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل ميدهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان (حدود 70%) را به خود اختصاص داده اند بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط و حرفه اي از اولويت خاصي برخوردار است.

مخاطرات عمده سلامت در بيمارستان ناشي از عدم اجراي مقررات بهداشتي ، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب ، رختشويخانه بيمارستان، آب و مواد غذايي غير بهداشتي و عدم مراعات نظافت عمومي و عوامل زيان آور حرفه اي نظير عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيك ، ارگونوميك و رواني و ... مي باشند كه كليه بيماران – ملاقات كنندگان كاركنان و در نهايت جامعه را در معرض اين مخاطرات قرار مي دهد. هزينه ناشي از مواجهات با عوامل مخاطره آميز از نظر مالي ، مرگ و مير و عوارض حاصله بسيار زياد است بطوري كه بر آورد مي شود25% - 20% از بيماران بستري دچار عفونت بيمارستاني مي شوند كه هزينه اين بيماران 9/2 برابر ساير مخارج بيمارستان است . عفونت هاي بيمارستاني مسئول سالانه 20 هزار مرگ مستقيم  و 60 هزار مرگ به طور غير مستقيم هستند .

                همانطور كه كار براي سلامت و احساس راحتي مفيد است در شرايطي نيز مي تواند بر سلامتي اثر سوء داشته باشد در روند ارائه خدمات بهداشتي درماني در محيط بيمارستان بدليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطي و حرفه اي افراد در معرض حوادث و بيماريهاي متعدد قرار دارند در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممكن است بيمار شوند از طرف ديگر وضعيت سلامت پرسنل نيز مي تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد . افراد دچار اختلال سلامتي نه تنها بازده كمتري دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار ميدهند.

جدول الف – آلودگی های هپاتيت ويروسی B به علت آسيبهای شغلی
ناشی از اجسام برنده و نوک تيُز

رده شغلي

تعداد سالانه افراد زخمي شده به وسيله اجسام برنده و نوك تيز

تعداد سالانه آلودگي به HBV  ناشي از آسيب

پرستاران در بيمارستان

22200 - 17700

76 – 59

كارمندان آزمايشگاه در بيمارستان

7500 – 800

15 – 2

كارمندان خانه داري در بيمارستان

45300 – 11700

91 – 23

تكنسين هاي بيمارستان

12200

24

پزشكان و دندانپزشكان در بيمارستان

400 – 100

كمتر از يك

پزشكان (خارج از بيمارستان)

1700 – 500

3 – 1

دندانپزشكان (خارج از بيمارستان)

300 – 100

كمتر از يك

كمك دندانپزشكان (خارج از بيمارستان)

3900 – 2600

8 – 5

كارمندان فوريتهاي پزشكي (خارج از بيمارستان)

12000

24

رفتگران (خارج از بيمارستان)

7300 – 500

15 - 1

                 جدول ب – خطر آلوده شدن پس از فرو رفتن
                                    سوزن تزريق زير جلدی

نوع آلودگي

خطر آلوده شدن

HIV

3/0%

هپاتيت B

3%

هپاتيت C

5% - 3%

 

 گزارش حاضر به جهت تحقق بخشيدن اهداف سلامت در بيمارستان با زمينـــــه محيط و حرفــه اي و فراهم ساختن زمينه هاي اجرايي آن و هم چنين رعايت اصل كارآئي انساني و بهينه سازي شرايط محيط و كار تهيه گرديده است.

دسترسي به اين امر تنها با تكيه بر تعاملات درون سازماني و فرابخشي و ايجاد زبان مشترك خدمات تخصصي پايه در بيمارستان ميسر خواهد گرديد. با اجراي اين برنامه ميتوان تهديدهاي ناشي از مشكلات بهداشتي در بيمارستان را كاهش داده و با برقراري فرآيندهاي بهداشتي در بيمارستان نسبت به ارتقاء‌كيفيت خدمات اطمينان حاصل نمود .

بيان مسئله :

اين گزارش به بررسي وضع موجود و نگرانيهاي عمده در بيمارستان و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه بهداشت محيط و كار شامل وضع موجود ، اهميت و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه ، تعاريف ، الزامات قانوني ، چالشها ، اهداف ، مزايا ، گامهاي اساسي لازم و عوامل كليدي مي پردازد.

الف – وضعيت موجود و نگرانيهاي عمده در بيمارستان

در حال حاضر حدود 756 بيمارستان در كشور ما با پرسنلي متفاوت وظيفه ارائه خدمات بهداشتي و درماني را بر عهده دارند از اين تعداد 490 بيمارستان تابعه ، 59 بيمارستان وابسته به سازمان تأمين اجتماعي ، 120 بيمارستان خصوصي و مابقي وابسته به مؤسسات و ساير سازمانهاي خيريه مي باشند. علاوه بر مراجعين، شاغلين اين اماكن نيز متشكل از طيف هاي مختلف سني و جنسي و داراي تنوع مشاغل هستند. بررسي شاخصهاي سلامت در بيمارستان نشان ميدهد كه ميانگيـــن وضعيت بهداشت محيط اكثر بيمارستانها با شاخص هاي تعريف شده و بررسيهاي  انجام گرفته حدود 70% از 100% مطلوبيت مي باشد.

در اين ميان شاخص آب از وضعيت بهتري (حدود 98%) برخوردار است ، ميانگين درجه مطلوبيت وضع بهداشتي زباله در كليه بيمارستانها 8/71% مي باشد . از عوامل نگران كننده وضعيت رختشويخانه بيمارستانها است كه از نظر سلامت و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد متاسفانه در حال حاضر ميانگين درجه مطلوبيت رختشويخانه بيمارستانها حدود 73% است.

از نكات قابل تأمل توليد روزانه سيصد تن زباله توسط بيمارستانها است كه 80% آن شامل پسماندهاي عمومي (مشابه خانگي) حداكثر 15% پسماند خطرناك (عفوني و پاتولوژيك) 3% پسماند مواد شيميايي و دارويي 1% اجسام برنده و نوك تيز و كمتر از 1% ساير پسماندهاي ويژه (شامل پرتوساز ، ترمومترهاي شكسته و ...) است با در نظر گرفتن توليد 45000 تن زباله شهري عدم مديريت پسماندهاي بيمارستاني باعث عفوني شدن كل زباله هاي توليدي خواهد شد كه تهديدي جدي عليه سلامت پرسنل ، بيماران و كل افراد جامعه خواهد بود. 

اين در حالي است كه تركيبات بالقوه خطرناك در پساب بيمارستاني از جمله عوامل بيماريزا (ميكروبي،شيميايي،داروها،ايزوتوپ هاي پرتوساز و...) به همراه توليد فاضلاب با حجم60 هزار متر مكعب يعني حدود 600 ليتــر به ازاي هر تخت بيمارستاني از مخاطرات جدي سلامت اين مكان ها است. همه نكته قابل توجه اينكه يكي از منابع عمده تأمين آب مشروب منابع آبهاي زيرزميني است و فاضلاب بعنوان يك منبع بالقوه آلودگي منابع آب زيرزميني مطرح است

متاسفانه وضعيت فعلي دفع فاضلاب به روش مطلوب در بيمارستان هاي كشور 65% مي باشد تــــأمين آب بهداشتي ، بهداشت مواد غذايي (شامل بهداشت محيط آشپزخانه ، بهداشت فردي پرسنل ، بهداشت مواد اوليه و بهداشت ابزار و ظروف) ، بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان از جمله دغدغه هاي ديگر در اين محيط ها است.

بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان نيز يكي ازمسائل اساسي است كه بايد به آن پرداخته شود و از ضرورتهاي مورد نياز داشتن شاخص مناسب جهت ارزيابي نظافت عمومي بيمارستان است

شاخص هاي پيشنهادي جهت ارزيابي بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان عبارتند از :

-        ساعت نظافتچي به ازاء هر تخت

-        ميزان سرانه مواد شوينده

-        تعداد لنژ به ازاء هر تخت

-        وجود حشرات ناقل بيماري و جوندگان بخصوص مشاهده آنها در طول روز

-        تميز بودن سرويسهاي بهداشتي (توالت – دستشويي)

-        عدم وجود وسايل اضافي و زائد در محوطه بيمارستان و ساير بخش ها

-         تأسف بارتر اينكه علاوه بر بيماران و مراجعين پرسنلي كه وظيفه ارائه خدمت در اين اماكن را عهده دار ميباشند به دليل نوع كار عمدتاً در مواجهه مستقيم يا غير مستقيم اين عوامل قرار دارند كه بر روي سلامت آنها مؤثر است، و در اين بين گروههائي هستند كه كمتر مورد توجه و محاسبه قرار مي گيرند، گروههاي آموزشي نظير كارآموزان ، كارورزان و گروههاي آموزش پزشكي

مطالعات موجود در كشور نشان دهنده تأثيرات مختلف عوامل زيان آور چند گانه بر روي سلامت جامعه شاغلين است من جمله اثرات شيفت كاري بر روي پرستاران بيمارستان ، بررسي ميزان àشيوع افسردگي شغلي در پرسنل بهداشتي درماني – بررسي ميزان مواجهه با صدا و وضعيت àشنوايي دندانپزشكان تهران و...

در اين بين ميزان بروز تروماي تكراري به اندام بالغ بر 71% ميزان شيوع تروماي تكراري به اندام 78% ، بروز كمر درد 38% شيوع كمر درد 85% و ...... در سال 1380 ميباشد. 

مطالعات اخير در سوئد در ميان كاركنان خانم كه در آزمــايشگاه شيميايي فعاليت مينمودند نشان دهنده صدمه آفريني و تأثير مواد در سرانجام بارداري بوده است. افزايش ميزان سقط خودبخودي در 2 گروه از كاركنان آزمايشگاههاي خصوصي هم چنين يك مطالعه در سرانجام بارداري خانم هاي حامله پرسنل آزمايشگاههاي ميكروبيولوژيكال سوئد نشان دهنده افزايش ميزان مرگهاي پري ناتال در زنان شاغل در آزمايشگاههاي ويرولوژي بود.

چندين گزارش سودمند افزايش خطر سقط جنين غير عمدي در ميان پرسنل زن اتاق عمل را نشان داد بسياري از مطالعات در زمينه اثرات گازهاي بي حس كننده مشخص كرده اند كه ممكن است در اين موارد خانم شاغل وادار به سقط جنين غير عمدي يا تولد كودك ناقص الخلقه گردد.

سترون سازي شيميايي توسط گازها يا مايعات بطور وسيعي در بيمارستان ها و صنعت داروسازي انجام ميشود . برخي از مواد شيميايي استريل كننده كه مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از اكسيد اتيلن – فرمالدئيد – اكسيد پروئپيلن – گلوتاراآلدئيد – Propolactone-B درحيوانات  آزمـــايشگاهي اثرات ژنتيكي و سرطانزايي خود را نشان داده اند و در گروه (IARC) IIB قرار دارند.

وضوح و صحت مدارك موجود دليلي است بين ارتباط كار در آزمايشگاه و شايد وجود وابستگي بين مواجهه و سرانجام آن در محيط هاي شغلي بيمارستاني ، طبق آمار و اطلاعات سازمانهاي جهاني و بين المللي نظير NIOSH و WHO شايعترين مشكلات گروه شاغلين در محيط هاي درماني و بهداشتي (بيمارستان) عوامل محيطي و حوادث و بيماريهائي نظير سوراخ شدگي توسط سوزن ، اختلالات اسكلتي عضلاني، صدمات كمري ، قطع اندام ، له شدگي و شگستگي ، تعرض توسط بيمار و اطرافيان ، امكانات ضعيف الكتريكي و مكانيكي و عدم وجود وسايل حفاظتي مناسب در برابر مواجهات شغلي است.

 علاوه بر مواجهه با عوامل محيطي مواجهات شغلي متعدد پرسنل بيمارستاني با عوامل محيط كار قابل پيش بيني ، شناسايي ، اندازه گيري و كنترل بوده و به چهار گــروه عمده قابل تقسيم مي باشند.

الف - عوامل بيولوژيك : نظيرBac- TB-HCV-HIV-HBV   و عفونتهاي بيمارستاني و غيره

ب - عوامل شيميايي : نظير : عوامل ضد عفوني كننده ، استريل كننده ها ، عوامل آزمايشگاهي ، داروها عوامل و گازهاي بيهوش كننده ، محركها و حساسيت زاها ، سرطانزاها و زباله و غيره

ج- عوامل فيزيكي نظير : الكتريسيته ، گرما، رطوبت محيط ، اشعه ، بهداشت فردي ، آلاينده هاي داخلي و خارجي ، صدا ، روشنايي و غيره

د - عوامل ارگونومي و رواني نظير : موقعيتها و شرايط ناجور ، حركات تكراري ، استفاده از نيرو به طور نامطلوب ، عدم استراحت ، شيفت كاري و غيره .

ب - اهميت و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه دربيمارستان

                واحد بيمارستاني به عنوان يك سازمان توليد كننده خدمات با هدف اصلي جلب رضايت مشتريهاي بيروني سازمان و در عين حال تأمين و رضايت مشتري داخلي (پرسنل) را نيز دنبال مي كند. عوامل مختلف تهديد كننده سلامت در اين قبيل مراكز متعدد است از جمله :

وجود عفونتهاي بيمارستاني كه متأثر از دو عامل ، يكي اقدامات تداخلي پزشكي و ديگري بهداشت بيمارستان است. در اين گونه اماكن نقش عوامل محيطي در ايجاد و انتقال عفونت ها بالاتر است زيرا محيط آلوده راههاي گوناگون انتقال و عوامل بيماريزاي متعدد را فراهم مينمايد.

آخرين برآوردهاي سازمان بين المللي كار (ILO) در جمعيت شاغلين به طور عام براي سال 2000 نشان مي دهد كه ساليانه 2 ميليون مرگ ناشي از كار رخ ميدهد (يعني روزانه بيش از 5000 مورد) براي هر حادثه منجر به مرگ بسته به نوع شغل 500 – 200 صدمه منجر به غيبت از كار اتفاق مي افتد به علاوه به ازاي هر مورد مرگ ناشي از بيماريهاي شغلي حدود 100 مورد بيماريهاي كه منجر به غيبت از كار ميشود رخ ميدهد.

البته گزارش فوق اختصاصاً مربوط به مراكز بهداشتي درماني نيست ولي در نوع خود اشاراتي بر بيماريهاي شغلي ، سرطانها ، حوادث در محيط كار و بيماريهاي مسري دارد.

طبق همين گزارش سرطانهاي شغلي بزرگترين عامل مرگ و مير در محيط هاي كار است كه باعث 640000 (34%) مرگ ناشي از كار ميشود و به دنبال آن بيماريهاي دستگاه گردش خون با 23% حوادث با 19% بيماريهاي مسري يا 17% در رديفهاي بعدي قرار دارند.

آمار شفاف و واضحي در ارتباط با بيماريهاي شغلي ناشي از اشتغال در محيط هاي بهداشتي درماني در سطح كشور به علت نبود ساختار منسجم پايش و مراقبت خدمات تخصصي پايه بيمارستان موجود نيست.

بديهي است تغيير شاخص هاي سلامت در محيط هاي بيمارستان با توجه به ايجاد خدمات ارائه شده و ارتقاء آنها نظير شاخص آب و فاضلاب ، زباله ، بهداشت مواد غذايي ، نظافت عمومي ، بيماريهاي حرفه اي و حوادث منجر به بهينه سازي منابع ، افزايش بهره وري استفاده صحيح از نيروي انساني ، افزايش انگيزشهاي خدمت ، رضايتمندي مشتري و اشاعه سلامت مي گردد به عبارت ديگر اجراء خدمات تخصصي پايه دربيمارستان با تغيير شاخصهاي مختلف بهداشتي و عمومي سلامت ، بر روي هزينه هاي مختلف جاري بهداشتي درماني نيز موثر است.

تأثير عوامل زيان آور محيطي و حرفه اي بر روي سلامت دهندگان و گيرندگان خدمت در واحد بهداشتي درماني بدون شك داراي اثرات اقتصادي منفي است ، اما نكته اساسي توانايي در پيشگيري است زيرا عامل مولد صدمات و بيماريها در اين محيط ها قابل پيش بيني ، شناسايي، اندازه گيري و كنترل است و از طرف ديگر پرسنل شاغل در مواجهه در دسترس مي باشند براي دستيابي به اين هدف بايد اصول و استاندارد هايي در زمينه هاي مختلف از جمله بهداشت محيط و  بهداشت حرفه اي رعايت شود.

لذا جهت جامعيت بخشيدن به خدمات به منظور تأمين اهداف مورد نظر علاوه بر ارائه خدمات مطلوب درماني بايد سياست ها و برنامه هاي مرتبط با خدمات تخصصي پايه (سلامت محيط و كار) در بيمارستان روشن باشد.

 

نوشته شده در سه شنبه 1387/11/29ساعت 23:50 توسط اردشیرصادقی| |

لزوم توجه به اصول بهداشت محیط در بیمارستان

اگر اقدامات درماني توأم با بهسازي و بهداشت محيط بيمارستان نباشد ، با توجه به شرايط موجود در بيمارستان و وجود عوامل مختلف بيماريزا ، موجبات انتقال عفونت هاي بيمارستاني مهيا خواهد شد . بيمارستان هايي كه وضع  بهداشتي مناسب  ندارند  بازده و نتيجه كار پزشكان ، جراحان و ساير افرادي كه به  بيمارستان  سرويس مي دهند مفيد نخواهد بود و موجبات انتقال بيماري از داخل به خارج بيمارستان را فراهم مي كند .

 براساس اعلاميه سازمان جهاني بهداشت بيش از 400000 /1 نفر درجهان از عفونت هاي بيمارستاني رنج مي برند. در كشورهاي توسعه يافته بين 10-5 درصد بيماران بستري شده مبتلا به عفونت هاي بيمارستاني ميشوند و اين رقم در كشورهاي در حال توسعه 25 درصد مي باشد. ضمناً در كشورهاي با درآمد متوسط سالانه حدود 8 ميليارد دلار صدمه اقتصادي جهت رفع مشكلات مرتبط با عفونت ها هزينه مي شود.

با توجه به اينكه رعايت اصول بهداشت محيط در بيمارستانها تاثير به سزائي در كاهش عفونت هاي بيمارستاني خواهد داشت ، لذا تلاش و هزينه نمودن در جهت بهسازي و بهداشتي نمودن بيمارستانها و ارتقاء شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر جلوگيري از بسياري از مرگ و مير ها  باعث جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از كار افتادگي و يا هزينه زياد درمان بيماران عفوني خواهد شد . لذا

 

  رعايت اصول بهداشت محيط در بيمارستان علاوه بر كم كردن مخازن قوي ميكروارگانيسم ها، اثر مهمي در زيبايي محيط و جلب اعتماد بيماران خواهد داشت .

   توجه به عوامل محيطي و بهداشت محيط بعنوان علم پيشگيري از بيماريها بوسيله كنترل و اصلاح عوامل محيطي كه در ايجاد و انتقال بيماريها نقش مهمي دارند حائذ اهميت است .

 

نوشته شده در چهارشنبه 1387/11/02ساعت 0:58 توسط اردشیرصادقی| |

 

اقدامات  بهداشت محيط بيمارستان در شرايط اپيدمي التور

·        مراقبت از بيمار از هنگام ورود به بيمارستان تا خروج از بيمارستان : در موقع ورود بيمار به بيمارستان بايد كليه البسه بيمار را پس از تخليه جيبها و تحويل محتويات آن به بيمار و يا همراهان او در يك كيسه متقالي جاي داده و در بشكه دويست ليتري كه حاوي محلول 5 در هزار هالاميد است به مدت يك ساعت گندزدايي نماييد .

·        به هر بيماري كه مرخص مي شود بايد حداقل نيم كيلو گرم پر كلرين و نيم ليتر كرئولين تحويل داده شود.

·        مواد دفعي بيمار ( مدفوع ، خلط  ، استفراغ ) بايد تحت نظر بهداشت محيط با محلول شير آهك 20 درصد و يا كرئولين 5  درصد   يا پر كلرين 20  ميلي گرم گندزدايي شود. ( به مدت يك ساعت )‌

·        بخش عفوني بيمارستان بايد از كليه بخش‌ها جدا و كاملا" ايزوله باشد .

·         بيمار مشكوك به التور بايد  از ساير بيماران ايزوله شود و اجازه ملاقات   به اطرافيان داده نشود .

·        اطاق ها و راهروهاي بيمارستان بايد به طور مرتب با محلول 5 در هزار هالاميد و يا ساير مواد گندزداي مورد قبول گندزدايي شود .

·         براي توزيع غذا خصوصا" بيماران بخش عفوني از ظروف يك بار مصرف استفاده شود .

·        پس مانده مواد غذايي بيماران عفوني و ظروف يك بار  مصرف پس از استفاده  به عنوان زباله عفوني بايد لحاظ شود.

·        كنترل و نظارت دقيق بر  تفكيك ، جمع آوري ، انتقال و امحاي ز باله هاي عفوني  مطابق با دستورالعمل تفيكيك ، جمع آوري ، انتقال و امحاي زباله هاي عفوني

* مواد غذايي :

 1. حذف سبزيجات خام و سالاد از زنجيره غذايي بيمارستان ، الزامي است .
 2.  رعايت بهداشت فردي و بهداشت وسايل و ابزار كار( كنترل برودت، سردخانه و يخچال )   و رعايت بهداشت در  آشپز خانه ، انبار و سلف سرويس الزامي است ،
 3. هنگام پخت ماده غذايي بايد دماي تمام  قسمت هاي ماده غذايي حداقل به  70 درجه    سانتي گراد برسد 
 4. ، ماده غذايي پخته شده در كوتاه  ترين فاصله زماني ممكن بايد مصرف شو دو از مصرف غذاي مانده روز قبل خود داري شود .
 5. از كاركنان شاغل در آشپز خانه و توزيع كنندگان غذا مرتبا" آزمايش مدفوع به عمل آيد و در صورت آلوده بودن از ادامه كار آنها در آشپز خانه جلوگيري شود .

·          بيماران حتي الامكان از سرويس هاي بهداشتي مجزا  استفاده نمايند

·        گندزدايي مرتب سرويس هاي بهداشتي در طول شبانه روز الزامي است

·         لوازم خواب و البسه بيماران بهبود يافته يا فوت شده بايد به منزله زباله عفوني تلقي  شود

·         پس از خروج بيمار از اتاق  ، وسايل موجود ( تخت ، ترالي و ساير لوازم موجود در اتاق )  بايد با محلول 5 در هزار هالاميد يا ساير مواد گندزداي مورد تاييد ، گندزدايي شود

·         از ورود حشرات و جوندگان به داخل محوطه بيمارستان به طور جدي محافظت به عمل آيد .

·         اتومبيلهايي كه براي حمل بيماران مشكوك استفاده مي شود بايد با محلول 5 در هزار هالاميد به نحوي گندزدايي شود كه تمام قسمت هاي داخلي ( درب ، دستگيره و... ) با محلول آغشته شود 

* در مورد کنترل آب شرب :

 1. اگر آب مورد استفاده از شبكه توزيع شهري باشد :  سنجش مستمر كلر آزاد باقي مانده كه بايد 1 ميلي گرم در ليتر باشد .
 2. اگر آب مورد استفاده از شبكه خصوصي بيمارستان تامين مي شود بايد ( منبع تامين آب ، مخزن ذخيره ، كلرزني آب ، سنجش كلر آزاد باقي مانده ، نمونه برداري آب  ) بايد انجام شود .

* دفين اجساد :‌

1.       غسل و شستشوي  بيماران فوت شده ( چه مبتلا چه مشكوك ) توسط افراد شاغل در غسال خانه بيمارستان  انجام گيرد و از اطرافيان بيمار استفاده نشود.

 1. قبل از غسل و شستشوي بيمار بايد كليه منافذ جسد با پنبه مسدود و جسد را به مدت 10 دقيقه در محلول غليظ پركلرين ( 100 گرم پركلرين در يك متر مكعب ) نگهداري و پس از غسل با آب كلر دار با كفن آغشته به محلول پركلرين يا  محلول 2 درصد فنول يا كرزول پيچيده و با آمبولانس مخصوص به محل دفن حمل نمود ( كليه مراحل كفن و دفن بايد زير نظر بهداشت محيط انجام شود.)
 2. كارگران غسال خانه بايد داراي لباس كار نايلوني  مخصوص بوده و با دستكش پلاستيكي و چكمه لاستيكي نسبت به شستشو و غسل ميت اقدام نمايد
 3. در موقع شستشوي جسد در صورت امكان از ماسك هاي مخصوص استفاده نمايد .
 4. پس از اتمام غسل ، بايد  غسال خانه و لباس هاي كار را با محلول پر كلرين غليظ ( 100 گرم پركلرين در يك متر مكعب ) يا هالاميد 5 در هزار گندزدايي نمايد
 5. پس از اتمام غسل بايد از حمام  آب گرم و صابون استفاده شود .
 6. در موقع خروج از غسال خانه بايد پس از ضدعفوني دستها كليه لباس ها را تعويض نمود و از بردن لباس هاي مورد مصرف در غسال خانه به منزل خود داري شود .
 7. جسد بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به محل دفن منتقل شود .
 8. عمق گور بايد حداقل دو متر باشد .
 9. توزيع غذا در مراسم  خاك سپاري بايد محدود باشد و افرادي كه در تدفين شركت دارند ، هيچ كدام در توزيع غذا نبايد شركت كنند

* گندزدايي منازل آلوده :

 1. كليه اطاق ها ، راهروها درب هاي ورودي و محل هايي كه بيمار با آنها در تماس بوده است بايد با محلول 5 در هزار هالاميد گندزدايي شود ، كف و سره مستراح را بايد با كرئولين 5 درصد يا شير آهك بيست درصد گندزدايي نمود
 2. البسه مشكوك ، لحاف ، پتو و... بايد با محلول 5 در هزار هالاميد گندزدايي شود .
 3. زباله را بايد در ظرف هاي در دار جمع آوري و پس از ضدعفوني با شير آهك 20 درصد يا كرئولين 5 درصد بي خطر نمود .
 4. آب شرب منزل از نظر  ( محل تامين آب ، كلر سنجي ، نمونه برداري ) بايد كنترل شود  .
آموزش لازم به ساكنين منزل داده شود كه  در صورت احساس ناراحتي به پزشك مراجعه كنند
نوشته شده در چهارشنبه 1387/11/02ساعت 0:42 توسط اردشیرصادقی| |

آئین نامه تاسیس بیمارستانها

ماده 1ـ تعاريف

1ـ1ـ بيمارستان مؤسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي ، درماني ، بهداشتي ، آموزشي و تحقيقي به منظور بهبودي بيماران سرپائي و بستري به وجود مي آيد و آسايش و ايمني بيماران و كاركنان خود را تأمين مي نمايد .

تبصره 1ـ بيمارستان عمومي داراي بخش هاي مختلف در رشته هاي پزشكي بوده و بايد حداقل چهار بخش اصلي (داخلي ـ جراحي عمومي ـ زنان و زايمان ـ اطفال) باشد .

تبصره 2ـ بيمارستان تخصصي در يك يا چند رشته تخصصي يا فوق تخصصي پزشكي فعاليت خواهد نمود .

 

2ـ1ـ به منظور رعايت اختصار در اين آئين نامه « وزارت متبوع » جايگزين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه /دانشكده جانشين دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي گردد .

 

ماده 2ـ شرايط تأسيس و بهره برداري

1ـ2ـ تأسيس هرگونه مؤسسه درماني به نام بيمارستان قبل از هرگونه اقدام منوط به كسب موافقت اصولي و پروانه تأسيس از وزارت متبوع مي باشد .

2ـ2ـ اجازه تأسيس به كساني داده مي شود كه علاوه بر واجد بودن شرايط مندرج در ماده 2 قانون مربوط به ضوابط تعيين و به تأييد كميسيون قانون تشخيص امور پزشكي برسد .

3ـ2ـ شروع بكار ، بهره برداري و ادامه فعاليت بيمارستان عمومي و تخصص منوط به راه اندازي قسمت هاي مختلف بيمارستان و بخش فوريت هاي پزشكي و معرفي مسئولان فني بيمارستان ( براي كليه نوبت هاي كاري ) و مسئولين فني واحدهاي پيرازشكي و معرفي كاركنان پزشكي و پيراپزشكي طبق ضوابط اعلام شده توسط وزارت متبوع و تأييد كميسيون قانون تشخيص امور پزشكي و كسب پروانه لازم و رعايت ضوابط قانوني و مقررات مندرج در اين آئين نامه خواهد بود .

4ـ2ـ طبق ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تمركز مؤسسات صحي مملكتي مصوب 1333 ، وزارت متبوع مجاز است كه هر يك از مؤسسات درماني و تشخيصي كشور را هر وقت بخواهد مورد بازرسي قرار دهد . مسئولان بيمارستان مكلفند كه هر نوع اطلاعاتي را در دسترس بازرسان وزارت متبوع بگذارند و چنانچه در وسايل و لوازم و بنا و اداره مؤسسه درماني نقص مشاهده و گزارش شد . مكلف به رفع نقص مي باشند .

در صورت تسامح چنانچه وزارت متبوع تشخيص دهد عدم اجراي امور مذكور موجب بروز مشكلات بهداشتي و درماني است . دستور لغو موقت پروانه تأسيس تا رفع نواقص و يا لغو دائم پروانه تأسيس را طبق ضوابط اين آئين نامه صادر خواهد نمود .

 

ماده 3ـ وظايف مؤسس يا مؤسسين بيمارستان :

1ـ3ـ رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت متبوع و فراهم نمودن امكانات لازم براي اجراء آن ها.

2ـ3ـ بيمارستان بايد در تمام ساعات شبانه روز و ايام تعطيل آماده ارائه خدمات لازم به بيماران باشد .

3ـ3ـ كليه بيمارستان ها موظف به قبول موارد فوريت هاي پزشكي بدون پيش شرط بوده و بايد درمان هاي لازم را در مورد بيماران اورژانس انجام دهند .

تبصره ـ انتقال بيماران اورژانس براي درمان هاي تخصصي و تكميلي كه در بيمارستان ميسر نباشد طبق ضوابط و مقررات موارد اورژانس انجام خواهد گرفت .

4ـ3ـ كليه بيمارستان هاي عمومي موظفند بيماران مبتلا به بيماري هاي واگيردار مشخص شده را تحت درمان قرار داده و بلافاصله مراتب را به دانشگاه هاي / دانشكده هاي مربوطه اعلام نمايند .

تبصره ـ اسامي بيماري هاي واگيردار توسط وزارت متبوع مشخص و اعلام مي گردد .

5ـ3ـ بيمارستان ها موظفند هر ماهه آمار كلي فعاليت هاي خود را طبق فرم مخصوصي كه از طرف وزارت متبوع در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت با تأييد مسئول فني تكميل و به دانشگاه /دانشكده مربوطه ارسال دارند .

6ـ3ـ رعايت شئون پزشـكي و ضوابط اسلامي ، اخلاقي و انساني و آئين نامه انطباق و دستورالعمل هاي مربوطه مورد تأييد وزارت متبوع در بيمارستان .

7ـ3ـ معرفي مسئولين فني بيمارستان واحد پيراپزشكي ( داروخانه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، طب هسته اي ، سي تي اسكن و غيره ) براي تمام نوبت هاي فعال كاري .

 

ماده 4ـ شرح وظايف مسئول فني بيمارستان :

1ـ4ـ سرپرستي كليه امور فني خدمات پزشكي و پيراپزشكي مؤسسه

2ـ4ـ سرپرستي كليه بخش هاي باليني و بستري و درمانگاه و فوريت ها

3ـ4ـ كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي ، درماني ، ساختماني تأسيساتي ، تجهيزاتي و داروئي بيمارستان

4ـ4ـ نظارت بر انتخاب و بكارگيري نيروي انساني واجد شرايط و صلاحيت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع براي قسمت هاي مختلف بيمارستان و نظارت بر فعاليت هاي آنان

5ـ4ـ ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها و كميته ها و بخش هاي مختلف بيمارستاني و تشكيل جلسات مربوطه

6ـ4ـ نظارت بر حفظ شئون پزشكي و آئين نامه انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس و دستورالعمل هاي مربوطه

7ـ4ـ جلوگيري از اعمال پزشكي غيرمجاز

8ـ4ـ رسيدگي به شكايات فني بيماران و پاسخگوئي به آنان و مراجع ذيربط در اين خصوص

9ـ4ـ نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعاليت مؤسسه و تهيه گزارش درخواستي مراجع ذيربط بر حسب ضرورت

10ـ4ـ نظارت بر پذيرش بيماران اورژانس و نحوه اجراي خدمات درماني به آنان و در صورت لزوم اعزام بيماران اورژانس به ساير مراكز درماني در جهت استفاده از امكانات تخصصي و تكميلي در بيمارستان هاي ديگر

11ـ4ـ نظارت بر پذيرش بيماران بيمه طبق ضوابط مربوطه

12ـ4ـ اعلام نواقص و تخلفات بيمارستان از اجراء وظايف و دستورالعمل هاي مربوطه به دانشگاه / دانشكده مربوطه

13ـ4ـ ايجاد هماهنگي بين مسئولان فني و نظارت بر عملكرد آن ها

14ـ4ـ اعلام اقدامات خلاف موازين اسلامي ، قانوني ، شئون پزشكي و اخلاقي كادر پزشكي و پيراپزشكي به مسئولين بيمارستان وزارت متبوع و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي

تبصره 1ـ هر يك از مسئولين فني در ساعات كار خود مسئوليت آن قسمت از وظايف مربوط به خود را كه در ارتباط با فعاليت جاري بيمارستان است بعهده خواهند داشت .

تبصره 2ـ  بيمارستان بايد داراي دفتر مخصوصي باشد كه كليه مسئولان فني هر روزه پس از پايان كار خود ، انجام امور بيمارستان طبق ضوابط مربوطه و يا مشكلات بوجود آمده و اقدامات انجام شده را در آن ثبت و امضاء و معمور به مهر نظام پزشكي نمايند .

تبصره 3ـ در صورت عدم حضور هر يك از مسئولين فني بيمارستان به مدت حداكثر 3 ماه با معرفي يكي از مسئولين فني ديگر به دانشگاه/دانشكده مربوطه مسئوليت هاي وي را بعهده خواهد گرفت و در صورت غيبت بيش از سه ماه فرد ديگري به عنوان مسئول فني طبق ضوابط معرفي گردد .

تبصره 4ـ نام و مشخصات بيماران اورژانس و فوت شده بايد در دفتر مذكور ثبت شود .

15ـ4ـ مسئول فني بيمارستان موظف به شركت در جلسات هماهنگي لازم بين مسئولين فني و وظايف مربوط به خود بوده و ساير مسئولين فني وظايف اختصاصي مربوط به زمان حضور خود را انجام خواهند داد .

 ماده 5 ـ شرايط : ساختماني ، تجهيزاتي و پرسنلي

1ـ5 ـ نقشه ساختمان و تأسيسات بيمارستان بايد طبق ضوابط خاص بيمارستاني و براساس اصول فني بوده و به تأييد تصويب وزارت متبوع برسد .

تبصره 1ـ تأييديه نهائي وزارت متبوع مبني بر انطباق اجراي ساختمان با نقشه مصوب اوليه الزامي است .

تبصره 2ـ حداقل مساحت بناي قابل قبول به ازاي هر تخت بيمارستاني 50 مترمربع مي باشد .

2ـ5ـ تجهيزات : هر بيمارستان با توجه به بخش هاي مربوطه طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت متبوع بايد به تمام لوازم و تجهيزات فني و اداري مورد نياز مجهز باشد . استانداردهاي مربوط به تجهيزات فني و اداري طبق دستورالعمل هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد .

3ـ5ـ نيروي انساني و پرسنل فني واجد شرايط مورد نياز بايستي متناسب با نوع فعاليت بيمارستان بوده و طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت متبوع باشد .

 

ماده 6ـ مقررات عمومي :

1ـ6ـ محل بيمارستان بايستي قابل دسترسي بوده و دور از هر نوع مراكز مزاحم و آلوده كننده باشد .

2ـ6ـ مساحت زمين و كليه فضاهاي فيزيكي بيمارستان از قبيل اورژانس ، درمانگاه سرپائي ، بخش هاي بستري ، اطاق هاي عمل ، بخش هاي پاراكلينيكي و خدمات تشخيصي بايد براساس استانداردهاي وزارت متبوع باشد .

3ـ6ـ آب مصرفي بيمارستان بايد بطريق بهداشتي تأمين شود و داراي مخزن ذخيره آب به ميزان كافي باشد .

4ـ6ـ بيمارستان بايد داراي شبكه جمع آوري فاضلاب طبق اصول فني و بهداشتي بوده و فاضلاب پس از تصفيه كامل و ضدعفوني پساب طبق ضوابط زيست محيطي دفع گردد .

تبصره ـ در شهرهائي كه داراي سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب هستند فاضلاب بيمارستان بايد طبق ضوابط زيست محيطي به كانال فاضلاب شهر اتصال يابد .

5ـ6ـ جمع آوري زباله : زباله هاي عفوني و غيرعفوني بيمارستان در مبدأ توليد بطور جداگانه در زباله دان هاي سالم ـ درب دار ـ ضدزنگ ـ قابل شستشو ـ حجم مناسب به تعداد كافي ، مجهز به كيسه زباله محكم جمع آوري و روزانه به محل موقت نگهداري زباله بيمارستان حمل و به روش بهداشتي دفع گردد . شستشو و ضدعفوني زباله دان ها بطور روزانه الزامي است .

تبصره 1ـ بيمارستان ها موظفند زباله هاي عفوني را در كيسه ها و ظروف نگهداري موقت هم رنگ (با رنگ مشخص) و متمايز از كيسه ها و ظروف نگهداري موقت بقيه زباله ها جمع آوري نمايند .

تبصره2ـ محل نگهداري موقت زباله بايستي داراي اتاقك درب دار و مسقف با شرايط بهداشتي زير باشد :

كف سالم و قابل شستشو ، داراي شيب مناسب بطرف كف شوي ، ديوارهاي تا سقف قابل شستشو ، داراي شير آب گرم و سرد ، تهويه مناسب و غيرقابل نفوذ به حشرات و موش بوده و كيسه هاي محتوي زباله داخل محفظه هاي مخصوص در اين محل نگهداري و روزانه دفع گردد .

تبصره3ـ بيمارستان هاي جديدالاحداث كه ساختمان آن ها بيش از 3 طبقه باشد ملزم به داشتن تجهيزات پرتاب زباله ( shooting ) با شرايط فني و بهداشتي هستند .

تبصره4ـ آن دسته از بيمارستان هائي كه در حال حاضر داراي تجهيزات پرتاب زباله غيرفني و بهداشتي هستند موظفند تجهيزات پرتاب زباله خود را با شرايط فني و بهداشتي منطبق نمايند .

تبصره5ـ كليه اتاق ها ، راهروها و قسمت هاي مختلف بيمارستان بايستي داراي زباله دان به  تعداد كافي و با شرايط مندرج در بند 5ـ6 باشد .

تبصره6ـ سرسوزن، تيغ هاي جراحي ، ساير اشياء فلزي و غيرفلزي نيز استفاده شده و عفوني بايستي در ظرف هاي مخصوص جمع آوري و همراه با زباله هاي عفوني دفع گردد . انتقال و جمع آوري زباله هاي عفوني بايستي به روش هاي علمي مورد قبول وزارت متبوع انجام گيرد .

تبصره7ـ كيسه هاي محتوي زباله اتاق ها و بخش ها توسط ظروف مخصوص درب دار مناسب به محل جمع آوري موقت زباله حمل گردد .

6ـ6ـ محل آشپزخانه بيمارستان ها و تأسيسات و تجهيزات آن ها و همچنين مراحل تهيه ، نگهداري ، طبخ ، توزيع غذا ، نظافت و شستشوي ظروف بايد براساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه باشد كه به بيمارستان ها ابلاغ خواهد شد .

تبصره1ـ ضوابط بهداشتي آبدارخانه بخش ها نيز تابع ضوابط فوق خواهد بود .

تبصره2ـ كاركنان آشپزخانه بيمارستان و توزيع كنندگان غذا بايد رعايت بهداشت فردي را بنمايند و عاري از بيماري هاي واگيردار بوده و كارت بهداشتي دريافت دارند (كارت بهداشتي هر 6 ماه يكبار بايستي تجديد شود) .

تبصره3ـ محل فروش مواد غذايي داخل بيمارستان ها تابع مقررات ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشد .

7ـ6ـ محل رختشويخانه بيمارستان ها و تأسيسات و تجهيزات آن ها و مراحل جمع آوري ، نگهداري ، شستشو ، خشك كني ، توزيع البسه و ملحفه بايد مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه باشد .

تبصره1ـ البسه آغشته به مواد دفعي بايد جداگانه جمع آوري و به طرز بهداشتي ضدعفوني و شستشو شود .

تبصره2ـ تغييرات بعدي در مقررات بهداشتي ، لازم الاجرا خواهد بود .

 

8ـ6ـ شرايط بهداشتي بخش ها

1ـ8ـ6ـ كف كليه قسمت ها بايستي سالم ، قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي باشد .

تبصره : محل اتصال ديوار و كف بصورت بدون زاويه بوده تا نظافت براحتي انجام پذيرد .

2ـ8ـ6ـ ديوار كليه قسمت ها بايستي سالم ، فاقد شكستگي و ترك خوردگي ، تميز و به رنگ روشن بوده و تا ارتفاع حداقل 8/1 متر قابل شستشو باشد .

3ـ8ـ6ـ سقف در کلیه قسمتها بایستی سالم ، صاف بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن رنگ آمیزی شده و همیشه تمیز باشد.

4ـ8ـ6ـ توالت ، دستشویی و حمام ها بایستی دارای شرایط بهداشتی از نظر وضعیت کف و دیوارها و سقف ( کف محوطه توالت و دستشویی و حمام موزائیک یا سنگ یا کاشی مخصوص و یا پوشش های مشابه و دیوارها تا سقف کاشی کاری و سقف حمام قابل شستشو باشد ) بوده و توالت ها دارای فلاش تانک و تهویه مناسب باشند.

5ـ8ـ6ـ در اتاق های بیش از دو تخت نصب دستشویی با اطراف کاشی کاری شده به ابعاد یک متر در یک متر و اتصال فاضلاب آن به سیستم فاضلاب بیمارستان ضروری است.

تبصره 1 : نصب دستگیره جهت استفاده بیمار از توالت الزامی است.

تبصره 2 : قفل توالت و حمام بخش ها بایستی قابل باز شدن از بیرون باشد. ( با کلید مخصوص )

6ـ8ـ6ـ کلیه پنجره های باز شو اتاق بایستی مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.

7ـ8ـ6ـ میزان نور طبیعی و مصنوعی در اتاق های بستری بیمار باید مناسب باشد.

8ـ8ـ6ـ کلیه تختخوابها سالم و رنگ آمیزی شده باشد.(تختخواب های استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند.)

9ـ8ـ6ـ کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل تشک ، پتو ، بالش ، ملحفه ها و روتختی باید بطور مرتب تعویض گردد. به نحوی که پیوسته سالم ، تمیز و عاری از آلودگی باشد.

10ـ8ـ6ـ کلیه پنجره های مشرف به خیابان های پرسروصدا باید دارای شیشه دو جداره باشد.

11ـ8ـ6ـ میز مخصوص غذا و کمدهای کنار تخت بایستی سالم و رنگ آمیزی شده و تمیز باشد و فاقد گوشه های تیز باشند (میزها و کمدهای استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند.)

12ـ8ـ6ـ اتاق ها و کلیه وسایل و تجهیزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد.

13ـ8ـ6ـ به منظور ایجاد حرارت و برودت لازم در اتاق ها مرجحاً بایستی از سیستم تهویه مطبوع استفاده و در غیر این صورت حداقل از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و کولر استفاده شود.

14ـ8ـ6ـ تهویه کلیه اتاق ها می بایست به نحو مناسب و بهداشتی انجام شود.

15ـ8ـ6ـ کلیه اتاق های بستری می بایست دارای زباله دان دردار ، قابل شستشو ، ضد زنگ و مجهز به کیسه زباله بوده و مرتباً زباله ها تخلیه و زباله دان ها شستشو و ضد عفونی شود.

16ـ8ـ6ـ از استقرار گلدان های خاک دار در کلیه اتاق های بیماران خودداری گردد.

17ـ8ـ6ـ کف کلیه اتاق ها و راهروها در بخش ها بایستی بطور مرتب نظافت و سپس با تی آغشته به محلول مناسب ضد عفونی گردد.

18ـ8ـ6ـ کلیه توالت ها ، دستشویی ها و حمام های بخش ها بایستی بطور مرتب و روزانه تمیز و ضدعفونی گردد.

9ـ6ـ شرایط بهداشتی اتاق های عمل

1ـ9ـ6ـ اتاق های عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر اتاق ها بایستی دارای شرایط ویژه به شرح ذیل باشد :

2ـ9ـ6ـ کف : در کلیه قسمت های اتاق عمل باید سالم ، بدون درز و شکاف و جنس آن به گونه ای باشد که ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نیز   غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده و محل اتصال کف به دیوار بدون زاویه باشد.

3ـ9ـ6ـ کف اتاق های عمل باید با کفپوش فاقد خلل و فرج پوشیده شود.

4ـ9ـ6ـ دیوار ها : تا سقف کاشی کاری به رنگ کاملاً روشن بوده ، سالم و بدون درز و شکاف و ترک خوردگی و مقاوم به مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده باشد.

5ـ9ـ6ـ سقف : سالم ، بدون درز و شکاف و ترک خوردگی و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

6ـ9ـ6ـ کلید و پریزهای برق ضد جرقه و دارای اتصال زمینی باشد .

7ـ9ـ6ـ توالت و دستشویی با شرایط بهداشتی ، به تعداد کافی در مجموعه اتاق های عمل قبل از اتاق رختکن و خط قرمز در نظر گرفته شود.

8ـ9ـ6ـ قفسه های لباس اتاق عمل بایستی دارای شرایط بهداشتی بوده و برای کل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد.

9ـ9ـ6ـ هوا بطور مرتب با روش مناسب تهویه و رطوبت نسبی آن بین 60ـ50 درصد و دمای خشک بین 24ـ20 درجه سانتیگراد باشد.

10ـ9ـ6ـ اتاق عمل بایستی بطور مرتب و به روش مناسب ضدعفونی گردد.

11ـ9ـ6ـ محل رختکن جراح و کادر پرستاری و تکنسین ها ضمن برخورداری از شرایط بهداشتی و رعایت موازین انطباق باید دارای کمد لباس انفرادی و دوش نیز باشد. 

12ـ9ـ6ـ وجود اتاق استریلیزاسیون با دستگاه استریل کننده و با قفسه های مورد لزوم جهت نگهداری وسایل رسیده از بخشC.S.R  (بخش استریلیزاسیون مرکزی ) الزامی است.

13ـ9ـ6ـ جهت نگهداری وسایل تمیز کننده و تجهیزات مکانیکی نظافت و مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده بایستی اتاق مخصوص با شرایط بهداشتی در نظر گرفته شود.

تبصره : وجود یک محل شستشوی مجهز به سیستم آب گرم و سرد و تسهیلاتی برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن پوتین ها و چکمه ها و کفش ها و تی الزامی است .

14ـ9ـ6ـ اتاق استراحت کادر اتاق عمل بایستی در قسمت رختکن های محوطه اتاق عمل مستقر گردد.

15ـ9ـ6ـ کلیه قسمت های محوطه اتاق های عمل بایستی دارای کپسول ضد حریق بوده و در محل مناسب نصب شود. همچنین در صورت امکان در کلیه اتاق های بستری ، اتاق های عمل، آزمایشگاه ها و سالن های انتظار دستگاه مشخص کننده دود (Smoke  Detector ) نصب گردد.

16ـ9ـ6ـ لوازم یک بار مصرف تیز و برنده اتاق عمل از قبیل سوزن ، سرسرنگ ، تیغ و غیره بایستی در ظرف مخصوص دردار و مقاوم جمع آوری و بطریق بهداشتی و عملی دفع گردد.

17ـ9ـ6ـ کلیه توالت ها ، دستشویی ها و حمام های اتاق عمل بایستی بطور مرتب و روزانه با مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدایی گردد.

18ـ9ـ6ـ سینک اسکراپ برای خواهران و برادران باید جدا باشد.

10ـ6ـ بخش عفونی 

1ـ10ـ6ـ این بخش ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر بخش ها ، بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

2 ـ10ـ6ـ بخش عفونی باید کاملاً از سایر بخش ها مجزا باشد.

3ـ10ـ6ـ تهویه این بخش باید کاملاً مجزا از سیستم تهویه عمومی بیمارستان بوده و براساس ضوابط بهداشتی باشد.

4ـ10ـ6ـ رختکن کارکنان باید مجزا از رختکن عمومی بوده و در داخل بخش پیش بینی شود.

5ـ10ـ6ـ ظروف توزیع غذا در این بخش حتی الامکان باید یک بار مصرف باشد در غیر این صورت با ظرفشوئی اتوماتیک و مستقل در داخل بخش شستشو و ضدعفونی گردد.

6ـ10ـ6ـ وسایل نظافت بخش باید اختصاصی بوده و محل شستشو و نگهداری با شرایط بهداشتی برای آنها منظور گردد.

7ـ10ـ6ـ کلیه توالت ها و حمام ها و دستشویی های بخش عفونی باید بطور مرتب و روزانه تمیز و با یکی از مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدائی گردد.

11ـ6ـ سایر شرایط بهداشتی

1ـ11ـ6ـ محوطه بیمارستان و یا زایشگاه بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تأیید سازمان های ذیربط باشد.

2ـ11ـ6ـ سیم کشی برق تمام قسمتهای بیمارستان با رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی انجام شود.

3ـ11ـ6ـ حداقل عرض و طول پله ها به ترتیب 30 سانتیمتر ، 120 سانتیمتر و حداکثر ارتفاع پله ها 18 سانتیمتر باشد.

4ـ11ـ6ـ بیمارستان بایستی دارای پله فرار جهت انتقال بیماران و پرسنل در مواقع اضطراری باشد.

5ـ11ـ6ـ پله ها و بالکن ها باید دارای حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل 75 سانتیمتر باشد.

ماده 7 ـ شرایط ارزشیابی

1ـ7ـ درجه ارزشیابی بیمارستان ها طبق ارزشیابی سالیانه براساس ضوابط مربوطه مشخص می گردد.

تبصره ـ براساس ماده 23 آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد. وزارت متبوع نسبت به تعطیل بیمارستان اقدام خواهد نمود.

2ـ7ـ بیمارستان باید دارای کمیته های مندرج در ضوابط ارزشیابی باشد.

ماده 8 ـ ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس :

چنانچه مسئولین بیمارستان اعم از موسسین ، مسئول فنی ... از ضوابط تعیین شده در این آئین نامه و یا دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت متبوع تخطی نماید. به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :

الف ـ تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه/دانشکده ذیربط

ب ـ اخطار کتبی توسط دانشگاه / دانشکده ذیربط

ج ـ تنزل یک درجه ارزشیابی بیمارستان در صورت عدم توجه به سه نوبت تذکر کتبی دانشگاه/دانشکده مربوطه

د ـ لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل بیمارستان به مدت 1 تا 3 ماه به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده و تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی.

س ـ لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل بیمارستان به مدت 3 ماه تا 1 سال به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده مربوطه و تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی.

هـ ـ لغو دائم پروانه تأسیس بیمارستان به پیشنهاد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و پس از تأئید معاونت درمان و دارو وزارت متبوع و تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی.

تبصره ـ دانشگاه های/دانشکده های علوم پزشکی و بازرسان (پزشک) مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی و این آئین نامه و دستورالعمل های ذیربط به طور مشخص در صورت جلسه و مکاتبات مربوطه قید نمایند.

این آئین نامه به جای آئین نامه بیمارستان مصوب 11/12/1355 تدوین و به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1344 به تصویب رسید.

دکتر سيد عليرضا مرندی

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

نوشته شده در سه شنبه 1387/11/01ساعت 0:35 توسط اردشیرصادقی| |

 بهداشت محيط بيمارستان ها

 ترجمه كتاب :

 ENVIRONMENTAL Engineering and sanitation

 Salvato, j-A. New York state Departement of Health.

 مترجم :

خانم مهندس عاليه عبدالله زاده

مهندس اردشير صادقي

 

بهداشت محيط بيمارستان ها

 

عفونت هاي بيمارستاني يا مرتبط با بيمارستان باعث افزايش شيوع بيماري ها و مرگ و مير مي‌شوند و به همين‌جهت کنترل و نظارت بيشتر عفونت و هزينه هاي مربوط به آن ضروري به نظر مي‌رسد . اکثريت عفونت‌هاي بيمارستاني آندميک هستند . آنها نه تنها روي بيمار ( کسي که عفونت ر امنتقل مي‌کند ) اثر مي‌گذارند بلکه روي ساير بيماران ، کارکنان بيمارستان و اجتماع نيز موثرند . اطلاعات جمع‌آوري شده در طول ساليان گذشته نشان مي‌دهد که تحت شرايط معيني 50 درصد عفونت‌هاي بيمارستاني قابل پيش‌گيري اند. احتمالاً اکثر عفونت‌ها مربوط به خدمات پزشکي و پرستاري هستند . بي دقتي در اين مورد مي‌تواند باعث ايجاد آلودگي ها و عفونت‌ها شود که بهبودي بيمار را به تاخير مي‌اندازد و ممکن است باعث ضعيف تر شدن بيمار گردد، در نتيجه حيات مريض به خطر مي‌افتد .

برآورد شده که 5/1 ميليون بيمار از تعداد  300 ميليون بيمار ، يا حدود 5 درصد ، ساليانه متحمل عفونت‌ها در بيمارستان مي‌شوند .

در سال  1983 ميزان عفونت مربوط به بيمارستان در بيمارستان‌هاي بزرگ آموزشي بيشترين مورد و در بيمارستان‌هاي غيرآموزشي کمترين مورد بود، بطور نسبي  2/41 و  4/24  از  1000 مورد انتخاب شده.

مطالعه ديگري ميزان عفونت بيمارستاني را بين 5 و 6 درصد گزارش کرده است .

ميزان عفونت در خدمات مربوط به جراحي،‌به طور کلي شامل پزشکي، بيماري هاي زنان و زايمان ها بيشترين مقدار بوده . تراکت ادراري بيشتري مکان عفونت بود و بعد از آن زخم‌هاي جراحي و کمترين مورد مربوط به تراکت تنفسي، اين موارد براي 70 درصد همه عفونت ها تخمين زده شده است .

اشرشياکلي ، استافيلوکوکوس اورئوس ( گواگولاز منفي ) ، انتروکوکوس و سودوموناس آئروژينوزا به طور متناوب بيشترين پاتوژن ها گزارش شدند همچنين کلبسيلا SPP  ،  انتروباکتريا SPP ، پروتئوس SPP  ، و کانديدا SPP .

بعيد به نظر مي‌رسد که هوا يا سطوح در يک اتاق عمل به معني واقعي کلمه و به طور کامل استريل باشد، اما بايد در يک سطح خيلي پاييني از باکتري‌ها نگه داشته شود .

اشعه اولترا ويوله ( ماوراء بنفش ) پتانسيل بالايي براي کاهش فلور ميکروبي هوا ( جايي که بيمار امکان آسيب پذيري دارد ) دارا مي‌باشد . اما براي اينکه اين اشعه موثر واقع شود بايد ذرات حاصل ارگانيسم ها تماس مستقيمي با اشعه داشته باشند . مواد شيميايي مورد استفاده عبارتند از : آئروسل‌هاي تري اتيلن گليکول ، اسيد لاکتيک ، دي سول سينول  و اسيد هيپوکلروس .

 

دلايل بي‌شماري براي عفونت هاي بيمارستاني مطرح شده اند که عبارتند از :

 

-         افزايش در شمار بيماران مسن با بيماريهاي مزمن

-         افزايش در بيماران پرمخاطره و روش‌هاي جراحي از قبيل جراحي قلب باز و پيوند اعضا

-         نوآوري در روش‌هاي تشخيصي و درماني شامل مصرف وسيع آنتي بيوتيک‌ها، سوندهاي در حال استفاده د کليه هاي مصنوعي

-         ضدعفوني و استريليزاسيون ناکافي تجهيزات درماني تنفسي و ساير تجهيزات ديگر.

 اساس جلوگيري از عفونت‌هاي بيمارستاني عبارتند از :  رعايت بهداشت در امور پزشکي و  پرستاري و فعاليت هاي کارکنان شامل :

-         شستشوي مداوم دستها

-         استريليزاسيون تجهيزات و وسايل

-         غذا ،‌ آب ، لوله کشي،‌ هوا ،  رخت شويي و مديريت‌هاي مربوط به آن

-         بهسازي ساختماني شامل تميز کردن کف به منظور فرونشاندن گرد و غبار

-         جلوگيري از ازدحام و کاهش تغيير مکان بيماران و پرسنل بيمارستاني از يک نقطه به نقطه ديگر

-         پرهيز از مصرف آنتي بيوتيک‌ها تا حد امکان         

وظايف کارشناس بهداشت محيط

يک مکانيسم کنترلي مهم،‌ تاسيس يک کميته کنترل عفونت مستقر در محل است که بايد شامل انتصاب يک کارمند بهداشت محيطي تمام وقت با مسؤوليت ها و توانايي وسيع براي هماهنگ کردن بين بخش‌هاي پزشکي، پرستاري، خدماتي ، تاسيساتي و کارهاي فرعي ديگر که همه اين‌ها روش‌هاي مفيدي را که شامل نظارت و کنترل عفونت بيمارستاني ،  دفع بهداشتي زايدات ، بهداشت غذا ، ايمني ( اشعه و حفاظت بهداشتي شغلي ) است را دنبال مي‌کند .

اين کارشناس همچنين مسؤوليت دارد تا رابط بين موسسه و فدرال ،‌ ايالت و نمايندگي‌هاي قانوني محلي شامل آتش نشاني،  بهداشت،  مسکن  و حفاظت محيط زيست باشد . وظايف کارشناس بهداشت محيط اين است که پاسخ‌هاي مناسب و مطلوبي براي همه مسائل ليست شده در جدول پيشنهادي داشته باشد .

از آنجايي که فرم تحقيقاتي فقط پيشنهاد کننده قلمرو وسيعي از هر موضوع است و کامل کردن آن مشکل لذا واضح است که کارشناس بهداشت  محيط بايد به طور وسيع و جامع از طريق تحصيل و تجربه ،  آموزش‌هاي لازم را ديده باشد تا بتواند اثر کامل شرايط مشاهده شده و خطرهاي ممکن آن را بر بيماران،‌ کارکنان ،‌ ملاقات کننده ها  و جامعه تشخيص دهد و با عملکردي وسيع شرايط نامطلوب را اصلاح کند .

اين نوع آمادگي شامل مدرک فارغ التحصيلي از يک موسسه شناخته شده در علوم بهداشت محيطي يا يک مدرک مرتبط با يک دوره انترني يا آموزش در مديريت بهداشت موسسات، تکنيک هاي اجرايي و کنترل محيطي مي‌باشد.

نگراني عمده در بيمارستانها ،  آسايشگاه‌هاي سالمندان و ديگر موسسات، ايمني مربوط به آتش است .

 عوامل اصلي شامل : 

ساختمان ،  کشف آتش و هشدار دادن ، محدود کردن آتش ،  خاموش کردن آتش ، تخليه سريع محل و آموزش کارکنان است .

اداره بهداشت و خدمات محيطي يک فرم گزارش تحقيقي دارد که در برنامه هاي ايالتي استفاده مي‌شود .

ساختمان بايستي از جانب ايالت و کدهاي ساختماني محلي که معمولاً شامل قوانين گسترده حفاظت آتش مي‌باشد،  تاييد شوند . نيازهاي مرتبط با چنين فاکتورهايي به عنوان مواد ساختماني ،‌ خروجي‌ها ،‌ راهروها ،‌حفاظت و محوطه ورودي هاي عمودي، حفاظت مناطق خطرناک،‌ اکتشاف دود ،‌ سيستم هاي آب پايش اتوماتيک و موارد ديگر هستند .

درتحقيق و بازرسي بيمارستانها و آسايشگاه‌هاي سالمندان به موارد زير رسيدگي مي‌شود  :‌

كنترل فعاليت ها  پزشکي ، پرستاري  - جلوگيري از آتش سوزي  - بهسازي محيط  - تغذيه -  جلوگيري از سوانح و حوادث ايمني،  اعمال جراحي و ....

يک بررسي کامل اوليه از اين موارد گوناگون مي‌گويد که يک تيم آموزش ديده‌ي حرفه‌اي شامل يک پزشک، كمك بهساز، مهندس بهداشت محيط ، پرستار ، متخصص تغذيه و مدير اجرايي بيمارستان نياز است .

در جدول عنوانهاي پيشنهادي بررسي بهداشت محيط بيمارستان ها را نشان داده شده است  . البته آنها مي‌توانند به طور گسترده اي وسعت داده شوند . تفسير کامل عنوانهاي فرم تحقيقاتي بهداشت محيط نيازمند يک پيش‌زمينه آموزشي جامع و آموزش تخصصي ( همان گونه که قبلاً‌ بحث شد ) از طريق قوانين مورد قبول ايالتي و فدرال هستند . البته با حمايت يک مشاور در جابجايي که مشخص شده صورت پذيرد .

هماهنگ کردن برنامه بازديد با کار نماينده‌هاي ديگر و گسترش رابطه مستمر با اداره بهداشت،‌ جامعه پزشکي کشور، گروه‌هاي معتبر، انجمن آسايشگاه سالمندان محلي، بيمارستانهاي محلي، اداره آتش نشاني ، اداره مسکن ، خدمات رفاهي جامعه و موارد ديگر، يک روش مطلوب به نظر مي‌رسد .

اين امر باعث تقويت همکاري در بين آنها شده و از بروز هر گونه درگيري جلوگيري مي‌کند .

 آب مورد استفاده در دياليز

حفاظت هاي مخصوصي بايد براي ماشين‌هاي دياليز کليه درنظر گرفته شود . آب مورد استفاده در ماشين‌هاي دياليز کليه بايد خيلي نرم و سبك  باشد ( سختي آب پايين باشد ) و از لحاظ مواد معدني و جامدات محلول‌،‌ پايين بوده و کيفيت ميکروبيولوژي و فيزيکي مطلوبي داشته باشد .

از آنجايي که آب آشاميدني معمولي ممکن است براي دياليز بيماران سمي باشد، تقطير، يون زدايي يا تصفيه اسمز معکوس و تصفيه کربن فعال لازم به نظر مي‌رسد .

کلرآمين‌ها در آب براي بيمار خطرناک مي باشند ؛ به دليل اينكه آنها از غشاء‌نيمه تراوا عبور مي‌کنند .

رزين‌هاي مصنوعي در امر سبک کردن و واحدهاي تبادل يون بوسيله دي اکسين‌ها ، کلريت‌ها ،‌ کلرات‌ها و کلرين آسيب مي‌بينند و از اين رو براي اين منظور نامناسب اند .

کربن فعال گرانول و تصفيه با اسمز معکوس، کلريت و کلرآزاد را حذف مي‌کند اما حذف دي‌اکسيد کلر و کلرات شناخته نشده است .

700 پي پي ام پراستيک اسيد براي تميز کردن و ضدعفوني سيستم و تجهيزات اسمز معکوس به عنوان يک جايگزين غيرسمي و موثر براي سيستم‌هاي تصفيه آب گزارش شده است .

پزشک مسؤول بايد استاندارد کيفيت آب را براي آب مورد استفاده در دياليز کليه تعيين کند . دارونامه اروپايي تعيين کرده که آب بايد عاري از پيروژن‌ها و به طور منحصر به فرد توسط تقطير براي مصرف بيمارستان تهيه گردد .

 شستشوي البسه‌هاي بيمارستاني

 درجه حرارت آب مورد استفاده در رختشوي‌خانه بيمارستان جهت شستشو،  توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته است . بطور کلي درجه حرارت مينيمم 160 تا  167  درجه فارنهايت (  75-71 درجه سانتيگراد ) براي  25 دقيقه مشخص شده است . به نظر مي‌رسد که درجه حرارت البسه‌هاي بيمارستاني با لکه‌هاي خيلي کم از مناطق غيرايزوله مي‌تواند تا 140 درجه فارنهايت (  60 درجه سانتي گراد ) کاهش يابد،  اما براي اطمينان از بدست آوردن يک درجه حرارت مناسب براي شستشوي همه البسه ( شامل البسه‌هاي ايزوله ) ،  بررسي و تحقييق بيشتري لازم است .

در شستشوي البسه‌هاي بيمارستاني، رقيق سازي و طرز استفاده از سفيد کننده ها و ضدعفوني کننده ها و سيکل خشک کردن البسه ها از درجه حرارت آب مهم تر هستند . در هر مورد ، مديريت صحيح البسه هاي شسته شده به منظور جلوگيري ازانتقال آلودگي‌ها ضروري است .

 رعايت نكات ايمني در مقابل آتش سوزي

در صورت امکان بايد توجه خاصي به آسايشگاه ‌هاي سالمندان و بيمارستانهاي غيرمقاوم به آتش شود . تا زماني که ساختارهاي مقاوم در مقابل آتش‌ جايگزين اين اماکن گردد، آنها بايد در مقابل آتش‌احتمالي حفاظت گردند، که مي‌تواند شامل موارد ذيل باشند  :

آب پاش‌هاي اتوماتيک و آلارم‌هاي هشدار دهنده

قسمت‌هاي متوقف کننده عمودي و افقي آتش

حفاظت از اتاق ديگ بخار

خروجي هاي اضطراري در راه روها و راه پله ها

آشکار کننده هاي آتش

آشکار کننده هاي دود

خاموش کننده هاي آتش

نقشه تخليه اماکن در هنگام آتش سوزي و تعليمات لازم و نظارت 24 ساعته

جادادن بيماران غير سيار روي سطح زمين

 

به طور کلي اين توضيحات براي ديگر تجهيزات مراقبت‌هاي بهداشتي نيز قابل اجرا است . کدهاي حفاظتي آتش و کدهاي ساختماني بايد در نظر گرفته شود .

نظارت توسط نمايندگي‌هاي دفتري ، سازمانهاي داوطلب و به صورت فردي بايد انجام شود و حفاظت در برابر آتش سوزي و امنيت را تضمين نمايد و مراقبت پزشکي عليرغم افزايش هزينه‌ها و کمبود سرمايه رها نشود .

 زباله هاي بيمارستاني  :

 مواد زايد بيمارستاني عبارتند از : زباله هاي پاتولوژيکي ، عفوني ، مواد شيميايي خطرناک‌، مواد زايد راديواکتيو،  کشت‌هاي ميکروبي و ذخاير آن‌،  خون و محصولات خوني ، اجساد حيوانات ، مواد زايد دارويي،  ظروف تحت فشار ، باطري‌ها ، پلاستيک ها ، مواد زايد راديواکتيو با اکتيويته  پايين ، سوزن‌هاي مصرف شده‌، سرنگ‌ها ، چاقوهاي جراحي و مواد تيز و برنده ديگر،‌ پسمانده‌هاي غذايي ، آزمايشگاهي‌، پانسمان، مواد حاصل از نظافت و مواد زايد متفرقه ديگر.

مديريت مناسب ، تفکيک ، بسته بندي ، علامت گذاري ، ذخيره و نگهداري ، حمل و نقل ، تصفيه و دفع همه مواد زايد بيمارستاني براي کاهش خطرهاي بالقوه روي سلامت بيمار‌، کارگران، ملاقات کننده‌ها ، سرپرست هاي وابسته‌ و در نهايت جامعه ضروري است .

تنها حدود  15%  از همه مواد زايد بيمارستاني عفوني‌اند .

مواد زايد پاتولوژيکي و عفوني ، شامل بسته بندي‌ها ، سوزن هاي دفع شدني ، سرنگ‌ها و چاقوهاي جراحي در صورت فراهم بودن حرارت مناسب، اکسيژن ، زمان ماند توسط زباله سوز ويا مي‌توان از اتوکلاو به همراه خرد کننده زباله و متراکم کننده استفاده کرد . مواد زايد پاتولوژيکي و شيمي درماني سوزانده مي‌شوند . مواد زايد اتوکلاو شده را مي‌توان در يک محل دفن يا زباله سوز دفع کرد.

اگر اختلاط در مواد زايد جامد در حين سوختن به خوبي صورت نگيرد و يا اگر طراحي و عملکرد مناسب، شامل ابزارهاي کنترل آلودگي هوا در نظر گرفته نشده باشد،  انتظار مي‌رود خروجي‌هاي زباله سوزهاي بيمارستانهاي بزرگ حاوي مقادير زيادي از لحاظ ذرات، سموم ( دي اکسين‌ها ) ، اسيد هيدروکلريک و کلر ( در هنگام سوختن مقادير زياد مواد پلاستيکي ) باشند.

مواد زايد کلي شامل پسمانده‌هاي آشپزخانه‌ و بيمارستان معمولاً  از طريق سيستم جمع آوري مواد زايد معمولي قابل دفع‌اند .  اتوکلاو کردن به همراه عمل خردسازي و متراکم سازي مواد زايد  بيمارستاني معمولاً با دستگاه‌هاي جداگانه توصيه مي‌شود .

پيشنهادات ديگر شامل :

·        ضدعفوني شيميايي مواد زايد خرد شده به همراه تخليه به سيستم فاضلاب ( اگر توسط نماينده قانوني اجازه داده باشند )

·        ضدعفوني ميکروويو مواد زايد خرد شده

اين امکان وجود دارد که مواد زايد مايع عفوني با دقت به يک محل تخليه متصل به يک فاضلاب بهداشتي ريخته شوند .

روش معمول براي دفع مواد جامد راديواکتيويته پايين اين است که تا تجزيه کامل ذخيره گردد و سپس به وسيله مواد زايد عمومي دفع گردد . مواد زايد مايع سطح پايين شامل فضولات بدني مي‌تواند رقيق گردد و از طريق فاضلاب بهداشتي دفع شود . مواد زايد راديواکتيو گازي به طور مستقيم به هواي خارج پراکنده مي‌شوند .‌( خارج از هر محيط داخلي يا مناطق اشغال شده )

فرايند کامل نيازمند نظارت مسؤولانه تاسيساتي و قانوني است EPA مديريت مواد زايد خطرناک راتنظيم کرده و OSHA  يک نيروي قضايي روي مواد سرطانزاي شيميايي و مواد شيميايي خطرناک ديگر در محيط هاي کاري دارد .

مواد زايد بيمارستاني نيز توسط کميته قانوني هسته اي کنترل مي‌شوند . ( عمل کنترلي مواد سمي‌، حفاظت و نگهداري منابع ، عمل بازيافت )

قوانين محلي و ايالتي بايد بر بيمارستانها و ديگر اماکن که شامل موارد زير هستند ، اجرا شوند .

کلينيک ها ، آزمايشگاه‌هاي پزشکي، آسايشگاه‌هاي سالمندان، مطب‌ها ، دندان پزشکي ها ،‌دامپزشکي‌ها .

بر همگي واجب است تا مواد خطرناک و عفوني را شناسايي کنند . آنها بايد از کارگران ، بيماران و ملاقات کنندگان در برابر هر خطري که در موسسه،‌ کلينيک يا دفتر کار وجود دارد حفاظت کنند و همين طور در قبال جامعه نيز مسؤوليت دارند و بايد از هر گونه انتشار آلودگي به هوا،  آب و زمين جلوگيري کنند .

 

نوشته شده در سه شنبه 1387/11/01ساعت 0:16 توسط اردشیرصادقی| |

Design By : Night Melody